בס"ד
    12:51:44     28/05/2013     
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
             

 
להיט חדש

 

 

 
   
     
     
     
 בס"ד
 
אוצרות אור החיים הקדוש
 
אוצר א'
 
כשמידת  הרחמים גוברת אדם יוצא זכאי ללא משפט

כתב אור החיים קדוש:
 
"אכן דע כי כוונת שיתוף הרחמים תסבל ב' עניינים, הא' כי ה' ירחם לפעמים למי שיחפץ לרחם מבלי הביאו במשפט כי זו היא מדת הרחמים למחל ולסלח..."
פעם בליל שני אחרי ספירת העומר אמר הרבי מרוזין רבונו של עולם מכיר אני את הנהגתך מזה שנים רבות והנה כהיום מנהיג אתה את העולם במידת הדין לבדה, האמת היא שאתה הוא הבורא ומי יכול לומר לך דבר, ומי יאמר לך מה תעשה, אבל היתכן להיות כן, לקחת אדם ולהדוות את לבו ולסתום את פיו וליתן מסוה על עיניו, ולאחר כל זאת לצפות לשמוע הימנו שירות ותשבחות, היתכן להיות כן. והניח ידו על לבו הטהור, ואמר: שמע נא איפוא לקולי, ופתח להם את לבותיהם עיניהם ופיהם, ואז תראה גודל השירות והתשבחות שתשמע מפיהם, שמא תאמר כמו מלאכים, אומר אני לך: לא, אלא יותר מהם.


התחברות לחברים

 
 
נא להתפלל עבורם


זכות הקוראים והמתפללים לרפואת היולדת חן חווה בת אוסנת מרים והתינוקת אודיה בת חן חווה

לשלום בית בריאות הגוף והנפש
וזרע בר קיימא
של ורדה לאה בת יהודית
ובעלה מורדכי
נחמן אדם בן שרה


לרפואת הנפש
של לירון אביגזר
בן עליזה ודוד 

לרפואת גילה ברקוסה בת פורטונה למשפחת סבן

ולרפואת הודיה בת כרמלה
וניסן בן מרל יניב בן רינה

בת-שבע בת סולטנה לרפואה שלימה בגוף ובנפש

רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה לרפואה שלימה בגוף ובנפש


לרפואת שיסל בת אנה ! 
 

שרה בילה בת מרים
לרפואת הנפש והגוף 


לרפואת מעיין בת ענת !


הרב מיכאל בן רחל
לרפואה שלמה

 

גל חיים בן בתייה לרפואה שלמה!

 

אילן אהרון בן סעדה
לרפואה שלמה


נתן נתנאל בן טינה לרפואה שלמה!
 

אסף יוסף בן בתיה לרפואה שלמה ולזיווג הגון

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
מונה: