בס"ד
    12:51:44     28/05/2013     
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
             

 
להיט חדש

 

 

 
   
     
     
     
 

דף הבית >> אוצר מ"ה
 

בס"ד
 

עד היכן מגיע כוחו של צדיק?

האם צדיק מוגבל בניסים למגבלות הטבע או שהצדיק שולט בטבע כרצונו ?

 

ומה עשה הבעל שם טוב הקדוש לאדם שראה שעליו להיות חזן אך

לא היה לו קול?

 

כיצד פטר האמורא רבי יצחק בן אלישיב את הבעיה שהציג בפניו אחד שאשתו מכוערת ?

 

ומה עשה התנא רבי פנחס בן יאיר שהלך לפדיון שבויים והנהר הפריע לו לעבור ?

 

וכיצד נפטר הצדיק בן דורנו רבי חיים תפילנסקי זצ"ל את הבעיה עם העץ העקום שהסתיר את חלונות ביתו?"

 

כשהבעל שם טוב הקדוש מחליט שתלמידו יהיה חזן...

 

פעם שאל אחד מתלמידיו את הבעל שם טוב מה אעשה בחיי ? השיבו הבעל שם טוב תהיה חזן .תמה החסיד ואמר רבי אבל איני יכול נגן ולשיר ...

השיבו הבעל שם טוב אמת שעתה אינך יכול לשיר אך זה היה עד עתה אולם עכשיו אקשר אותך לעולם הניגון

ומיד תקבל קול עצום ויכולת נפלאה לשיר. וראה זה פלא מיד החסיד נהיה בעל קול שמימי ולא היה חזן כמותו בעולם ומיני אז הוא הפך להיות החזן של הבעל שם טוב הקדוש (בעש"ט מכון אור שבעת הימים דף ל אות כז .מהרי"א מקאמרנא מספר הסיפור רבי אברהם מרדכי מפינטשוב זצ"ל)


 

מסופר בתלמוד שרבי מני התלונן בפני האמורא רבי יצחק בן אלישיב שאשתו מכוערת וזה מציק לו ומצער אותו

שאל אותו רבי יצחק מה שם אשתך? ענה לו רבי מני שמה חנה

אמר רבי יצחק תתיפה חנה ומיד נתיפתה חנה והפכה ליפה על ידי דיבור הצדיק האמורא רבי יצחק (תלמוד בבלי מסכת תענית דף כ"ג)

התנא רבי פנחס בן יאיר צדיק גדול היה ומלומד בניסים

פעם אחת הלך בדרכו לעסוק במצוות פדיון שבויים והנה ניצב למולו נהר מים שהפריע לו . אמר לו רבי פנחס נהר נהר תחלק לשניים ותן לי לעבור בך משהתנגד הנהר אמר לו אם לא תתן לי לעבור אגזור עליך שתתיבש ולא יעברו בך מים לעולם נבהל הנהר ומיד נחלק לשניים (מסכת חולין דף ז עמוד א)

 

רבי חיים טודרוס תפילינסקי זצ"ל

לרבי חיים המתגורר במובלעת מאה שערים בירושלים היה עץ ענק שגדל עקום והסתיר את האור בביתו אשתו בקשה מהעיריה שיבואו לחתוך את העץ והנה הגיע היום .האשה הודיעה לרבי חיים מחר יבואו לחתוך את העץ .רבי חיים החליט שלא צריך לחתוך את העץ ובלילה פעל שהעץ יתיישר בעצמו למחרת בבוקר העץ העקום התישר לתדהמת הכל (ראיתי במו עיני את העץ הלכתי למקום עם עד ראיה המקושר לרבי חיים הקדוש.יונתן.ש.אוחנה)
 

הצדיקים האמיתיים שולטים באיתני הטבע ועושים בהם כרצונם .לצדיקים אמיתיים אין צורך להשתמש בסגולות וקמיעים די להם בדיבור ובקשה מאת ה שיעשה כרצונם וכשצריך הם גוזרים וכשצדיק גוזר השם מקיים
 

גם בימינו אנו יש צדיקי אמת שמשדדים מערכות טבע ומשנים מציאויות ובוראים עולמות ושמיים חדשים .מי יתן ונזכה להגיע לצדיקי אמת מסוג זה שבהבל פיהם משנים עולם ומציאות ......
 
התחברות לחברים

 
 
נא להתפלל עבורם


זכות הקוראים והמתפללים לרפואת היולדת חן חווה בת אוסנת מרים והתינוקת אודיה בת חן חווה

לשלום בית בריאות הגוף והנפש
וזרע בר קיימא
של ורדה לאה בת יהודית
ובעלה מורדכי
נחמן אדם בן שרה


לרפואת הנפש
של לירון אביגזר
בן עליזה ודוד 

לרפואת גילה ברקוסה בת פורטונה למשפחת סבן

ולרפואת הודיה בת כרמלה
וניסן בן מרל יניב בן רינה

בת-שבע בת סולטנה לרפואה שלימה בגוף ובנפש

רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה לרפואה שלימה בגוף ובנפש


לרפואת שיסל בת אנה ! 
 

שרה בילה בת מרים
לרפואת הנפש והגוף 


לרפואת מעיין בת ענת !


הרב מיכאל בן רחל
לרפואה שלמה

 

גל חיים בן בתייה לרפואה שלמה!

 

אילן אהרון בן סעדה
לרפואה שלמה


נתן נתנאל בן טינה לרפואה שלמה!
 

אסף יוסף בן בתיה לרפואה שלמה ולזיווג הגון

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
מונה: