בס"ד
    12:51:44     28/05/2013     
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
             

 
להיט חדש

 

 

 
   
     
     
     
 

בס"ד
 
אוצרות הבעל שם טוב אוצר ע'

נשמה חדשה
 
הבעל שם טוב: גילה שיש להם נשמה חדשה מי הם?
הנודע ביהודה: כיצד רבי יהודה הנשיא עשה נחת למשה רבינו ע"ה?
כמה זמן נשמה חדשה צריכה הכנה בשמיים לפני רדתה לעולם?
 
מקור: אוצרות הבעש"ט (ריטרמן) ה'ב עמוד 7\556 
צל"ח על הש"ס (מאת הנודע ביהודה  יחזקאל סגל לנדא) ברכות ב: משנה א'
רשפי אש זכרון טוב: הרבי מרדכי מנעשכיז דף קנו
 
כמעט כולנו היינו כבר בעולם ועתה חזרנו שוב בגלגול, אולם יש נשמות חדשות גבוהות מאוד שמעולם לא היו בעולם. מי הם אותם נשמות פילאיות שירדו להאיר את העולם?
כתב הרבי מרדכי מנעשכיז: 
הבעש"ט אמר שהגאון הצדיק בעל הנודע מיהודה הייתה לו נשמה חדשה שלא הייתה עדיין בעולם והייתה גנוזה במרומים עד שבא הוא לעולם.
כתב הנודע ביהודה:
בספרו הצל"ח רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא רצה לעשות נחת רוח למשה רבינו ולכן התחיל את המשנה הראשונה שבה מוזכר רבי אליעזר שהיה מיוצאי חלציו של משה רבינו.
כתב הרבי הרייץ מלובביץ:
כל נשמה טרם ירידתה משרשה ומקורה למטה צריכה הכנה שנה אחת, אך נשמה חדשה צריכה הכנה של שלוש שנים, בעל התניא קדישא כ'ק הרבי שניאור זלמן מלאדי היה נשמה חדשה.
הבעש"ט ידע שלוש שנים לפני לידתו של התניא שנשמה חדשה צריכה להיות לו, כשנשמה חדשה צריכה לרדת בעולם, מעלימים זאת אפילו ממלאכי מרום שלא תשלוט בה קנאה. 
התחברות לחברים

 
 
נא להתפלל עבורם


זכות הקוראים והמתפללים לרפואת היולדת חן חווה בת אוסנת מרים והתינוקת אודיה בת חן חווה

לשלום בית בריאות הגוף והנפש
וזרע בר קיימא
של ורדה לאה בת יהודית
ובעלה מורדכי
נחמן אדם בן שרה


לרפואת הנפש
של לירון אביגזר
בן עליזה ודוד 

לרפואת גילה ברקוסה בת פורטונה למשפחת סבן

ולרפואת הודיה בת כרמלה
וניסן בן מרל יניב בן רינה

בת-שבע בת סולטנה לרפואה שלימה בגוף ובנפש

רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה לרפואה שלימה בגוף ובנפש


לרפואת שיסל בת אנה ! 
 

שרה בילה בת מרים
לרפואת הנפש והגוף 


לרפואת מעיין בת ענת !


הרב מיכאל בן רחל
לרפואה שלמה

 

גל חיים בן בתייה לרפואה שלמה!

 

אילן אהרון בן סעדה
לרפואה שלמה


נתן נתנאל בן טינה לרפואה שלמה!
 

אסף יוסף בן בתיה לרפואה שלמה ולזיווג הגון

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
מונה: