בס"ד
    12:51:44     28/05/2013     
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
             

 
להיט חדש

 

 

 
   
     
     
     
 

בס"ד
 
אוצרות הבעל שם טוב

פרקי האהבה ואהבה אסורה
 
האם יש לאהוב יהודי לפי מעמדו ודרגתו?
כיצד לימד הלל את הגר את כל התורה על רגל אחת?
מה שמע בעל התניא מהמגיד ממעזריץ על גודל האהבת ישראל של הבעש"ט?
(מקור: ספר התולדות אדה'ז מ"א עמוד 120, מסכת שבת דף ל'א).
 
בעל התניא אמר בשם מורו המגיד ממעזריץ, בשם מורו הבעש"ט, שאהבת ישראל פירושה "לאהוב כל יהודי בלי שום הבדל" למדן או יהודי פשוט. רבינו אדמו"ר הזקן שמע מרבו המגיד ממעזריץ שאצל הבעש"ט הכילה מסכת אהבת ישראל כמה מאות פרקים.                                                                                                             כשבא הנוכרי לפני הלל וביקש ללמוד את כל התורה על רגל אחת, גיירו ואמר לו "דעלך סני לחברך לא תעביד" זוהי כל התורה כולה "ואידך זיל גמור" דהיינו מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך, זה יסוד כל התורה, לא לצער את השני, ועתה לך ולמד את כל התורה.
אהבה לפי מגזרים עדות ומעמדות היא אהבה אסורה, לעולם האהבה של יהודי ליהודי יש מאות פרקים במשנת הבעש"ט, את אותה האהבה חובקת עולם לכל יהודי באשרי הוא הנחיל הבעש"ט לתלמידיו, ככל שנאמץ את אותה האהבה פורצת גדר שנשקפת מספריהם, תורתם ומעשיהם, נזרז את ביאת הגואל בחסד וברחמים.
  
לעזרה בהפצה – 037200317 abbalshemtov@gmail.com     הפצת תורת הבעש"ט ע"י כולל "אור החיים הקדוש" יהונתן שמואל אוחנה ארה"ק ת"ו "אור הבעל שם טוב" לזרוז הגאולה באהבה וברחמים גמורים.
התחברות לחברים

 
 
נא להתפלל עבורם


זכות הקוראים והמתפללים לרפואת היולדת חן חווה בת אוסנת מרים והתינוקת אודיה בת חן חווה

לשלום בית בריאות הגוף והנפש
וזרע בר קיימא
של ורדה לאה בת יהודית
ובעלה מורדכי
נחמן אדם בן שרה


לרפואת הנפש
של לירון אביגזר
בן עליזה ודוד 

לרפואת גילה ברקוסה בת פורטונה למשפחת סבן

ולרפואת הודיה בת כרמלה
וניסן בן מרל יניב בן רינה

בת-שבע בת סולטנה לרפואה שלימה בגוף ובנפש

רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה לרפואה שלימה בגוף ובנפש


לרפואת שיסל בת אנה ! 
 

שרה בילה בת מרים
לרפואת הנפש והגוף 


לרפואת מעיין בת ענת !


הרב מיכאל בן רחל
לרפואה שלמה

 

גל חיים בן בתייה לרפואה שלמה!

 

אילן אהרון בן סעדה
לרפואה שלמה


נתן נתנאל בן טינה לרפואה שלמה!
 

אסף יוסף בן בתיה לרפואה שלמה ולזיווג הגון

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
מונה: