בס"ד
    12:51:44     28/05/2013     
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
             

 
להיט חדש

 

 

 
   
     
     
     
 

בס"ד
 
 דמי חנוכה ללומדים בתורת הבעש"ט והשמיים הפתוחים
 
החל מהדלקת הנר ה8 של חנוכה השמיים פתוחים ועת רצון לבקש מהשי"ת ניסים ונפלאות אישיים
 
המנהג לתת דמי חנוכה לילדים
יש לבקש דמי חנוכה מהשם יתברך, ולבקש כדמי חנוכה את המשיח.
"זאת חנוכה" הוא היום ה8 של חנוכה שמתחיל מהדלקת הנר השמיני ונמשך כל היום השמיני.   
 כ"ק הרבי מרוזין מגלה על כוחו של היום ה8 של חנוכה הגדול המסוגל לפלאות 
"זאת חנוכה" היום המסוגל שבו כל אחד ואחת מבני ישראל יכולים לקבל ניסים גלויים וישועות בפועל..
(מקור: "שערי הלכה ומנהג" ב' (אוחה"ק. ב) הרבי מנחם מענדל שניאורסוהון- "תומכי תמימים" עמוד 594. "תורת מנחם" תשמ"ט ב' עמוד 83- "עירין קדישין" חנוכה עמוד 10. לקוטי שיחות חלק י' עמוד  232 הוצאה מיוחדת ה' טבת התשס"ד)
 
המנהג לתת דמי חנוכה:
מנהג ישראל (תורה היא) שבימי חנוכה נותנים דמי חנוכה לילדים. וכך נהגו רבותינו נשיאינו – כפי שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר הרבי הריי"ץ שאביו הי' נותן דמי חנוכה ללומדים בתורת הבעש"ט. וכן נהג כ"ק מוו"ח אדמו"ר לתת דמי חנוכה לבנותיו, גם לאחרי הנישואין, וגם לחתניו.
דמי חנוכה ללמודים בתורת הבעש"ט:
נתקבלה רשימת התלמידים שי' שנתנו להם דמי חנוכה, אשר ע"פ ההוראה, העניין הוא בשביל אלו הלומדים תורת החסידות.                                                                                         אשר בלשון כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע, היא היא תורת הבעל שם טוב.
סגולת היום ה8 של חנוכה מהרבי מרוז'ין הרבי הקדוש רבי ישראל מרוזין זיע"א אמר: מה שהצדיקים יכולים לפעול מהשי"ת בראש השנה ויוה"כ, יכול יהודי פשוט לפעול מהשי"ת "בזאת חנוכה" דהיינו, היום השמיני של חנוכה.
הדמי חנוכה השמיימים "משיח":                                                                                       ובודאי יתן הקב"ה לכל ילד מישראל ולכל מבוגר מישראל ולכלל ישראל את ה"דמי חנוכה" האמיתיים והעיקריים – גאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.
התחברות לחברים

 
 
נא להתפלל עבורם


זכות הקוראים והמתפללים לרפואת היולדת חן חווה בת אוסנת מרים והתינוקת אודיה בת חן חווה

לשלום בית בריאות הגוף והנפש
וזרע בר קיימא
של ורדה לאה בת יהודית
ובעלה מורדכי
נחמן אדם בן שרה


לרפואת הנפש
של לירון אביגזר
בן עליזה ודוד 

לרפואת גילה ברקוסה בת פורטונה למשפחת סבן

ולרפואת הודיה בת כרמלה
וניסן בן מרל יניב בן רינה

בת-שבע בת סולטנה לרפואה שלימה בגוף ובנפש

רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה לרפואה שלימה בגוף ובנפש


לרפואת שיסל בת אנה ! 
 

שרה בילה בת מרים
לרפואת הנפש והגוף 


לרפואת מעיין בת ענת !


הרב מיכאל בן רחל
לרפואה שלמה

 

גל חיים בן בתייה לרפואה שלמה!

 

אילן אהרון בן סעדה
לרפואה שלמה


נתן נתנאל בן טינה לרפואה שלמה!
 

אסף יוסף בן בתיה לרפואה שלמה ולזיווג הגון

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
מונה: