בס"ד
    12:51:44     28/05/2013     
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
             

 
להיט חדש

 

 

 
   
     
     
     
 

הילולות בחודש אדר

א.
רבי ברוך רוזנברג , ראש"י סלבודקא התשס"ד
רבי שבתאי ב"ר מאיר הכהן , בעל הש"ך התכ"ג (אד"א)
רבי אהרון בן יוסף הכהן , רבי"ה שרעבי .התרצ"ב
רבי עזריה פיג'ו,  מח"ס בינה לעיתים
רבי יצחק אייזיק ספרין אפשטיין מזידיטשוב תק"ס
רבי עימנואל חי ריקי , מח"ס משנת חסידים ,התק"ג
רבי צדקה חוצין , מחכמי בבל , מח"ס מקיץ נירדמים ,התשכ"א
רבי אברהם אבן עזרא,ד' תתקכ"ד טמון בכפר כבול אד"א
רבי כאמוס חדאד , ראב"ד מדנין , ג'רבא מח"ס חכם לב התרפ"ו
רבי חיים טראבלסי, מהדיג'ת ,מח"ס ראה חיים התשל"ד
רבי מנחם מאזוז הראשון , מדייני ג'רבא , התרכ"ח
רבי אברהם יחיאל למברגר , גאב"ד מאקקוא תשנ"ה
ב.
רבי יום טוב אלגזי , הראשלצ מח"ס שמחת יום טוב תקס"ב
רבי משה סומך , אחי רבי עבדללה , מפוסקי בגדד (אד"א)
רבי יחזקאל עזרא ב"ר רחמים , מח"ס עצי היער (אד"א) התרס"ח
רבי יוסף דוב הלוי סולוביציק בן הגרי"ז מבריסק תשמ"א
רבי ישראל אלתר האדמו"ר מגור תשל"ז
רבי וידאל קואינקה מראשי ישיבת חסד אל
רבי יצחק אלמליח , מח"ס ויזרע יצחק
רבי ציון רבין הכהן הרב הראשי ליהודי בוכרה תשנ"ה
ג.
רבי ניסים דוד עזראן , ראש ישיבת בית שמואל תדש"ם
רבי אליעזר די אבילא , מח"ס מגן גיבורים
רבי יעקב מונסה מחכמי המקובלים בירושלים תשי"ד
רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים,האדר"ת,אב"ד בי-ם,תרס"ה
רבי מרדכי יפה בעל הלבוש ,בן רבי אברהם ,ה'שע"ב
רבי יעקב גולדויכט ,ראש ישיבת כרם דיבנה
ד.
רב אחאי בר רב הונא מבבל,מראשי רבנן סבוראי ,ד' תתי"ו (ד' רס"I)
רבי אליעזר גורדון, ר"י טעלז עת"ר
רבי לייב שרה'ס, תקנ"א
רבי חיים יוסף גוטליב ,אב"ד סטראפקוב תרכ"ז
רבי ישראל מלול מח"ס פלח הרימון , תשכ"ח
רבי מרדכי לייב מן, רש"י בית הלל ב"ב התשנ"ז
רבי יוסף בן רבי אהרון אבוחצירא התשל"ז
רבי חיים אברהם בכר דוד, מח"ס נשמת חיים
ה.
רבי יוסף אבורביע מח"ס נתיבי עם
רבי מרדכי שלמה פרידמן האדמור מבויאן תשל"א
רבי אברהם לנדא מטשכנוב מ"חס זכותא דאברהם תרל"ה
רבי שושן כהן, רב מושב איתן,חיבר כמה חיבורים, התשל"ו
רבי יוסף בוכריס,רב העיר זרזיס , מח"ס זכרון יוסף,התש"ט
רבי רפאל אהרון יפה'ן ,ר"מ חברון התשנ"ב
רבי שלום בן רבי אהרון אבוחצירא , התשל"ו
רבי סעדיה בן – אור, מח"ס פאר מלכות, התשנ"ח (אד"א)
ו.
רבי אברהם ענתבי סקא,ראש רבני אר"צ בירושלים התשכ"ז
רבי ישעיה אזולאי סבו של הרב החיד"א התצ"ב
רבי אברהם אלקלעי מח"ס זכור לאברהם
רבי דניאל פרוסטיץ ראב"ד בפרשרבורג מח"ס מחנה דן
רבי דוד פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז' , התשנ"ט
ז.
משה רבינו ע"ה אבי הנביאים ,משבעה הרועים , ב' תפ"ח
רבי יצחק איזיק טאוב,האדמור מקאליב ,תקפ"א
רבי ניסים בן עזרא עיני, מגדולי מקובלי בגדד , התר"ס(אד"א)
רבי ישראל יצחק הלוי רייזמן חבר הביד"צ ,תשכ"ט
רבי שלום שמעוני, רבה של גבצ'ה , מח"ס גנזי שלום,התרכ"ז
רבי אלתר יחזקאל אליהו הורוביץ מדז'יקוב הי"ד , תש"ג
רבי יחיא בן שלום הכהן,שו"ת חיי שלום,התרכ"ז
ח.
רבי אליהו בן רבי שלמה אברהם כהן מאיזמיר , שבט מוסר התפ"ט
רבי יוסף ידיד הלוי , ראב"ד בי"ם מח"ס ימי יוסף,התר"ץ
רבי אליהו זלוטניק חבר הביד"צ תשל"ה
רבי מנחם מנדל ב"ר קלמן קלונימוס שרשבסקי מקוסובה, תרפ"ט
רבי משה אהרון שטרן משגיח ישיבת קמניץ התשנ"ח
ט.
רבי יהודה זרחיה סג"ל מח"ס ראשית העבודה ורב ק"ש התשס"א
רבי חיים זייצ'יק מח"ס פניני המוסר תשמ"ט
רבי יעקב דוויק הכהן מחו"ר פורת יוסף תש"ן
רבי דוד גניש ממקובלי לוב תער"ב
רבי יוסף דובער יפה,אב"ד ת"א,מחס רמת שמואל תשנ"ה
י.
רבי ישראל אנקוואה הי"ד, מח"ס מנורת המאור הקדמון, ה' קנא
רבי יחיא אדהן נכד ר"י אבוחצירא, מח"ס אני לדודי ,התש"ז
רבי אלכסנדר משה לפידות , מח"ס אבני זיכרון
רבי דוד שמואל אלקלעי מחכמי בית אל בירושלים
יא.
רבי אברהם בין רבי יעקב אביחצירא התער"ג
רבי חיים יוסף דוד אזולאי חיד"א נטמן בירושלים תקס"ו
רבי שמואל שטרשון וילנא בע הגהות הרש"ש
רבי יהושוע משה אורונשטיין מח"ס ים התלמוד
רבי אברהם בורשטיין מסוכטצ'וב מח"ס אבני נזר עת"ר
רבי יוסף רוז'ין מח"ס צופנות פענח תרצ"ו
יב.
רבי משה יהושוע בזאשילינסקי הי"ק השתפכות הנפש,התרע"ט
רבי יצחק צרור מחבר פירוש צרור המור,לספר קול יעקב
רבי משה פרדו, מייסד ומנהל אורך חיים בני ברק תשנ"ו
רבי שלמה הררי גדולי רבני דמשק תר"ב
רבי סעדיה ברזילי, רב גני תקווה תשנ"ה
רבי חיים דוד הלוי ראב"ד תל אביב מח"ס קיצור שולחן ערוך תשנ"ח
רבי אברהם בן חיים נאדף , ענף החיים הת"ש(אד"א)
יג .
רבי יהודה בן רבי שמואל החסיד ספר חסידים , ד"א תתקע"ז
רבי משה פיינשטיין מח"ס אגרות משה תשמ"ו
רבי מסעוד חתשואל ראב"ד טבריה חיפה
רבי חנוך זונדל גרוסברג,מח"ס התרומה והמעשר תשל"ז
רבי יוחנן ג'יניאן צדיק נסתר תשנ"ט
רבי נחמן מטשערין מח"ס פרפראות לחכמה התרנ"ד
יד.
רבי שם טוב בן רבי יצחק בן וואליד
רבי משה דנציק מווילנא בנו של הרב חיי אדם
רבי הלל כהן ראש ישיבת כנסת בני הגולה
 
טו.
רבי אברהם אבלי בין רבי חיים הלוי אב"ד קאליש מגן אברהם התמ"ג
רבי יצחק אבלעפיה ראב"ד דמשק מח"ס פני יצחק תר"ע
רבי חיים קמיל ראש"י נגב תשס"ב
רבי משה שמואל תוייסינג ראש ישיבה תפארת אהרון מטרסדורף תשנ"ב
טז.
רבי שמעון סופר,אב"ד בקראקא בין החתסתרמג
רבי פנחס מנחם אלתר האדמור מגור תשנ"ו
רבי יצחק ברכה מחכמי ארץ מח"ס בדרך יצחק תקל"ב
רב מרדכי עזרן מגדולי ירושלים מח"ס עם מרדכי התרח"ץ
יז.
רבי שלום בין יעקב מנחם אב"ד עדן תש"ו
רבי פתחיה מרדכי בירדוגו,מח"ס נופת צופים
רבי ישראל זאב מנצברג , ראב"ד להגת החסידים י-ם תשכ"ב
יח.
רבי חיים אלפסי מחברי משחא דרבותא
 רבי יחזקאל בין רבי יהודה לוינשטיין משגיח ישיבת פוניב'ז תשל"ד
רבי רפאל מניני חדאד מטוניס מחבר ספר פטר רחם תשכ"א
רבי שמעון בין רבי שמואל אבוחצירא התשנ"ה (אדא)
יט.
רבי שמואל ענגל אב בית דין ראדומישלא , מח"ס שו" ת מהר"ש ענגל
רבי אברהם חלווא מח"ס מנחת אברהם
רבי אליעזר ירוחם אלישר אביו של הרב ישא ברכה
רבי מאיר יחיאל הלוי מאוטרובצה תרפ"ח
רבי יצחק חדאד הראשון מג'רבא מח"ס תולדות יצחק התקט"ו
רבי יחיא יוסף לגמי מגדולי רבני תימן תשנ"ג
כ.
רבי יוסף הכהן כוג'הינוף,מגדולי רבני בוכרה,תרפ"ד
רי יואל סירקיש מקראקא, מח"ס הבית חדש, ה' ת'
רבי שמואל עלוש, מרבני טוניס, מח"ס ויאמר שמואל,התשי"ט
רבי שמה זלמו אוירבאך,ראש ישיבת קול תוה, תשנ"ה
רבי אליהו משען, מגדולי מקובלי א"ץ התרמ"ב
רבי דוד מג'אר, תלמיד הרש"ש תק"ס
כא.
רבישלמה יוסף זוין, עורך הנצקלופדיה התלמודית, תשל"ח
רבי אברהם בן מוסא, מח"ס מנחת סוטה
רבי אלימלך ליפמן מליז'נסק, בעל נועם אלימלך, תקמ"ז
רבי יצחק אלחנן מקובנא, מח"ס שו"ת באר יצחק,תרנ"ו
כב.
רבי מואל אברהם שלמה מג'לד, ממקובלי וגאוני בבל, התרפ"ג
רבי חיים אלחדף, מח"ס טועמיהחיים
רבי אלעזר הלוי בן טובו, מח"ס פקודת אלעזר
רבי יחיאל מיכל הלוי עפשטיין, מח"ס ערוך שולחן
רבי אברהם מאיר יעקובוביץ’, רבה של נחלת יהודה, תשנ"ב
רבי יעקב חורי, מח"ס בני יעקב לבושים
רבי ישעיה שמעונוביץ, ראש"י רבנו יקב יוסף ארה"ב,התשנ"ח
כג.
רבי יהודה משה דנציגר- האדמו"ר מרלכסנדר,אמונת משה, התל"ג
רבי יאושיה פינטו, הרי"ף על עין יעקב, הת"ח
רבי חיים חייקא מאמדור-ממזריטש, מח"ס חיים וחסד,התקמ"ז
רבי יעקב רק, מח"ס שולין לחם הפנים, התרנ"א
רבי יצחק יעקב רבינוביץ מביאלא, דברי בינה, התרס"ה
רבי מנחם סירירו, רבו של היעב"ץ
רבי יצחק מאיר אלתר, ב"ר ישראל, החידושי הרי"מ מגור,תרכ"ו
רבי אליעזר דוד ברנד, מראשי אוצר הפוסקים,תשנ"ה
רבי דוד טייאר, ראב"ד לוב,תקנ"ג
רבי רפאל שפירא, ראש ישיבת וולוז'ין
כד.
רבי חיים אלגאזי מקושטא, מח"ס,נתיבות המשפט
רבי אליעזר ידיד הלוי, ממקובלי ירושלים, התרצ"ד
רבי רפאל דוד ברדוגו, מגאוני רבני מרוקו, התשס"ה
כה.
רבי סלמן חוגי עבודי,אב"ד בירושלים, תשל"ג [אד"א]
רבי אברהם גרשון מקיוב, גיסו של הבעש"ט, תקכ"ה
רבי אברהם חיים ברים ר"י מען יוסף, תשס"ב
רבי ישראל יעקב פישר מח"ס אבן ישראל, ראב"ד עה"ח , התשס"ג[אד"א]
כו.
רבי יהושע אלעזר חמדי ,מח"ס ולבש הכהן
רבי משה מאיר מנשרווי,מחסידי בית אל, תשי"ז
רבי יעקב כהן השלישי, אב"ד גפצ'ה ג'רבא,התשכ"ז
רבי שמואל דוויק הכהן, מגאוני אר"ץ, התר"ס
כז.
רבי יוסף שאול נאטנזון ב"ר אריה לייבוש,שואל ומשיב התרל"ה
רבי רפאל מה בולא, מח"ס גט מקושר וזכוצת משה
רבי שלמה אלישוב, בעל הלשם, תרפ"ו
רבי חייםסינואני, מח"ס מקום מקדש,תשל"ט
רבי מה ניישלאס, אב"ד סערדעהלי וסקווירא, תשנ"ז [ד"א]
רבי עזרא אלי הכהן טוויל,ראב"ד אר"ץ, מח"ס עט סופר, התר"ץ
רבי יהודהאריה די מודינא, הת"ח
רבי אלישע ניסים דנגור, חכם באשי בבבל, בעל גדולתאליע, התרנ"ה
כח.
רבי אברהם פמינטיל, מח"ס מנחת כהן, התנ"ז
רבי מרדכי חברוני, ר"מ ישיבת חברון י-ם, תשמ"ו
רבי שמאל הלוי ליין, מח"סמחצית השק, תקס"ז
רבי אליעזר גולדשמט, חבר ביה"דהרבני העליון, תשנ"ב
כט.
רבי יעקב קמינצקי, ראש ישיבת תורה ודעת, תשמ"ו
רבי יהודה ליאון כפון, ראב"ד טיטואן
רבי מאיר ועקנין, רבה של טבריה, מח"ס ויאמר מאיר, תשל"ה
רבי חים מואל בחרנבוים,מח"ס מעשה חושב על שער המלך
רבי שלמה ב"ר דוד צבי הכהן מרדומסק, בעל תפארת שלמה,תרכ"ו
רבי יעקב הררי מגדולי חכמי דמשק, התרמ"ח
 
התחברות לחברים

 
 
נא להתפלל עבורם


זכות הקוראים והמתפללים לרפואת היולדת חן חווה בת אוסנת מרים והתינוקת אודיה בת חן חווה

לשלום בית בריאות הגוף והנפש
וזרע בר קיימא
של ורדה לאה בת יהודית
ובעלה מורדכי
נחמן אדם בן שרה


לרפואת הנפש
של לירון אביגזר
בן עליזה ודוד 

לרפואת גילה ברקוסה בת פורטונה למשפחת סבן

ולרפואת הודיה בת כרמלה
וניסן בן מרל יניב בן רינה

בת-שבע בת סולטנה לרפואה שלימה בגוף ובנפש

רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה לרפואה שלימה בגוף ובנפש


לרפואת שיסל בת אנה ! 
 

שרה בילה בת מרים
לרפואת הנפש והגוף 


לרפואת מעיין בת ענת !


הרב מיכאל בן רחל
לרפואה שלמה

 

גל חיים בן בתייה לרפואה שלמה!

 

אילן אהרון בן סעדה
לרפואה שלמה


נתן נתנאל בן טינה לרפואה שלמה!
 

אסף יוסף בן בתיה לרפואה שלמה ולזיווג הגון

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
מונה: