בס"ד
    12:51:44     28/05/2013     
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
             

 
להיט חדש

 

 

 
   
     
     
     
 

הילולות חודש שבט

כד.
רבי איסר יהודה אונטרמן מח"ס שבט מיהודה תשל"ו
רבי שאול הלוי מורטירה מאמסטרדם מח"ס גבעת שאול הת"ך
רבי שמואל מזעלישטשיק בן רבי יצחק דוב,אב"ד יאזלוויץ תקס"ה
רבי נתן דוד משידלאוצוא, אב"ד בשידלאוצא מח"ס עה"ת , תרע"ט
כה.
רבי דוד ממיקאלאייב תלמיד הבעש"ט ,תק"ס
רבי יצחק משה עזריאל מבסליף,תלמיד החוזה מלובלין , מח"ס אמרי זוטרי , תקצ"א
רבי יוסף דוד מסאסוב ,תר"נ
רבי א.י.ה מברדיטשוב,כיהן כאדמו"ר בפולנאה ובארדיטשוב, תרס"ט
רבי שאול שראבני מחכמי המקובלים בירושליים תשל"ט
רבי ישראל ליפקין מסלנט,מיסד תנועת המוסר תרמ"ג
רבי יהודה ישראל קוראל אב"ד בירושלים
רבי שבתאי כורך ספרים אבי המגיד מקוזניץ
רבי מרדכי פרוגמנסקי העילוי מטלז תש"י
רבי דוד אמסלם .הצדיק מדימונה .ה' תשמ"ז
רבי יעקב הכהן קוראל,הראשון לציון ה'תקע"ח
כו.
רבי חים יעקב מניישטאט אדמו"ור ברעדים,ואב"ד בנוישטאט
רבי נתן נטע דוב מוויעליפאלי
רבי מורדכי יוסף אליעזר מראדין מ"מ בווארשא
רבי אברהם אבינון רבה של טרבניק וסראייבו ה'תרס"ג
רבי יוסף בירדודגו מח"ס שופריה דיוסף
רבי דוד הלוי בעל טורי זהב תכ"ז
רבי יעקב לנדא רב ואב"ד בני ברק תשמ"ו
רבי יעקב שניידמן ראש ומייסד ישיבת תפארת ציון תשנ"ה
כז.
רבי יעקב מווידאמא אב"ד ור"מ בווידאמא ,תרמ"ו
רבי אלכסנדר סנדר שור. בעל תבואות שור התצ"ז
רבי שלום מרדכי אזולאי מקובלי פורת יוסף התשכ"א
רבי שלמה ציון ב"ר רחמים שנהרג עקד"ה בבל
רבי מרדכי זאב שולמן ראש ישיבת סלאבודקה ב"ב תשמ"ב
רבי בנימין ואתורי ,ראב"ד לוב התקט"ז
רבי נתן פיטוסי ,מחכמי טוניס התש"ד
רבי עמנואל מפשעדבראז, תרכ"ה
רבי מנחם נחום ארנאביל תרל"א
רבי אברהם יהושוע העשיל מחלם, אדמור בראז'ין ,מח"ס ליקוטי דברי תורה, תר"פ
כח.
רבי אפרים עזרא לניאדו מח"ס דגל מחנה אפרים התקס"ה
רבי בינימין חמויי .מח"ס אמתחת בינימין
רבי וידאל אנג'ל ,ראש מקובלי בית אל וראב"ד בי"ם התרס"ז
רבי דוד זינדהיים מח"ס יד דוד
רבי מרדכי גולדמן, האדמו"ר מזעוויל ירושלים תשל"ט
רבי אליהו גג' דיין בתונס. תלמידו של הרב שלמי תודה
רבי דוד סויסה ,מח"ס מתוק מדב"ש תשנ"ג
רבי שלום זליג שטיינמץ מזקני חסידי ויזניץ תשנ"ה
רבי שלום ב"ר רבי יחיא זכריה דומ"צ ביצ"א התשי"ט
רבי דוד יצחק מטשענסטחוב מח"ס בית דוד, תקפ"ז
רבי ישראל מליטשניץ
רבי מנחם נחום מראחמיסטריקווה, תרצ"ו
רבי שלום יוסף מסאדיגורא, אדמור בטשערנאוויף, תרצ"ו
רבי מרדכי מזווהיל ,מח"ס יקרא דמלכא ומרדכי בשער המלך, תשל"ט
כט.
רבי ישכר בעריש מדאלינא ,דיין בזידיטשוב ,תרמ"ו
רבי חנניה יום טוב ליפא מסיגעט, חסיד הדברי אמת,תרס"ד
רבי חיים מאיר מפינטשוב, מח"ס אמרי חיים, תרע"ז
רבי נפתלי מנאווירה נכד השר שלום מבעלזא, אב"ד נאווירא,תרס"ה
רבי צבי הירש מליקאווה, מח"ס עטרת צבי עה"ת ומועדים, תר"פ
רבי דוד מבאקאווסק ב"ר מאיר יהודה מבאקאווסק בעל האור למאיר,תרפ"ד
רבי אהרון זעליג מדאראהוי ,אדמו"ר מדאראהווי , תרצ"ג
רבי רחמים בוכריס,מח"ס לב רחב התשס"ט
רבי אליהו רחמים חזן מגדולי איזמיר מח"ס אורח משפט הת"ר
רבי משה חיים שמש חכם באשי וראב"ד דבבל התרפ"ג
רבי חנניה יו"ט ליפא טיטלבוים מח"ס קדושת יום טוב תרס"ד
רבי ציון סופר מג'רבא ,מח"ס נווה ציון ,התרצ"ז
רבי חיים ניסים אבולעפיה , רב חנ"א , הראשון לציון התרכ"א
 
ל.
רבי אברהם אבא משענדישוב רבה של שענדישוב, תרס"ה
רבי מרדכי מקאריסטשוב , מ"מ בקארסיטשוב , תרע"ו
רבי שמואל אברהם אבא מהאראדענקא, מח"ס שפתי צדיק, תרנ"ה
רבי מנחם מנדל פרוש משקלוב . תלמיד הגר,א
רבי מאיר המהר"ם מפאדובה . השכ"א

 
התחברות לחברים

 
 
נא להתפלל עבורם


זכות הקוראים והמתפללים לרפואת היולדת חן חווה בת אוסנת מרים והתינוקת אודיה בת חן חווה

לשלום בית בריאות הגוף והנפש
וזרע בר קיימא
של ורדה לאה בת יהודית
ובעלה מורדכי
נחמן אדם בן שרה


לרפואת הנפש
של לירון אביגזר
בן עליזה ודוד 

לרפואת גילה ברקוסה בת פורטונה למשפחת סבן

ולרפואת הודיה בת כרמלה
וניסן בן מרל יניב בן רינה

בת-שבע בת סולטנה לרפואה שלימה בגוף ובנפש

רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה לרפואה שלימה בגוף ובנפש


לרפואת שיסל בת אנה ! 
 

שרה בילה בת מרים
לרפואת הנפש והגוף 


לרפואת מעיין בת ענת !


הרב מיכאל בן רחל
לרפואה שלמה

 

גל חיים בן בתייה לרפואה שלמה!

 

אילן אהרון בן סעדה
לרפואה שלמה


נתן נתנאל בן טינה לרפואה שלמה!
 

אסף יוסף בן בתיה לרפואה שלמה ולזיווג הגון

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
מונה: