בס"ד
    12:51:44     28/05/2013     
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
             

 
להיט חדש

 

 

 
   
     
     
     
 

ב"ה
הילולת גיס הבעש"ט הקדוש
רבים פוקדים היום כ"ה אדר את ציונו הקדוש של כ'ק רבי אברהם גרשון {אשכנזי} מקיטוב-{קיטוב'ער} אשר בהר הזיתים בירושלים עיר הקודש תובב"א.
רבי גרשון מקיטוב בן רבי אפרים זיע"א
זוגתו הצדקת בלומא נ"ע
בניו:
1.  רבי חיים אהרון מנוחתו כבוד  בטבריה
2.  רבי יקיר מנוחתו כבוד בהר הזיתים
רבי גרשון זיע"א שמש כראב"ד בבראד וכדיין בבית הדין של רבי משה מקיטוב.
רבי גרשון עלה לארץ הקודש כפי שניבא לו הבעש"ט הקדוש.
אין הרבה כתבים שנגלו מהצדיק אך מעט מזעיר מדברי אלוקים חיים שנכתבו ממנו יש "בקובץ נחלת צבי" גליון ה' ותשובה להלכה בגליון י'א.
רבי גרשון מקיטוב זיע"א נולד בשנת תנ"ו ונסתלק בשנת תקכ"א פחות משנה מאז פטירת גיסו הבעש"ט הקדוש זי"עא.
מדברי תורתו:
"אזכרה אלוקים ואהימה בראותי כל עיר על תילה בנויה ועיר אלוקים מושפלת עד שאול תחתיה " כו' {סליחות לשני תנינא}. "כל עיר" היינו ירושלים של מטה והוא על תילה בנויה, אך "עיר אלוקים"- ירושלים של מעלה ושפלת {כך פירש כשהגיע לראשונה ירושלימה. מסופר כי בעמדו בשערי ירושלים וראה בשלותה נפל על אפיו ארצה ואמר בבכי מר: "את ירושלים נמשלה כאלמנה, האים לבשת בימי אלמנותיך בגדים נאים, הלוואי שראיתי בחורבנך". ואז באותו מעמד פירש פירוש זה. הפירוש הובא בשם אומרו ב"פרי מגדים" או"ח סימן תקס"א}.
עוד פירש "עיר" מלשון התעוררות, "כל עיר" היינו כל התעוררות על תלה בנויה רק "עיר אלוקים" התעוררות לעבודת ה' מושפלת.
עלייתו ארצה:
בשנת תק'ב עלה רבנו גרשון מקיטוב  לארץ הקודש וכבקשת הבעש"ט הקדוש נפגש עם הקדוש רבי חיים בן עטר בעל אור החיים הקדוש זיע"א ומסר לו דרישת שלום, ומיני אז נקשרה נפשם ורבי גרשון נשאר ללמוד עם הצדיקים בישיבת רבי חיים בן עטר זיע"א וכן נתיידד ולמד עם הצדיקים רבי אליעזר רקח ועם הרה''ק רבי נחמן מהורודנקא.
נס הנר-מרבי פנחס מקאריץ
כ'ק רבי פנחס מקאריץ זיע"א סיפר כאשר רבי גרשון נפגש בשבת קודש עם כ'ק רבי נחמן מהורודנקא זיע"א הם היו בשמחה עצומה והאריכו על שולחן שבת עד שהשמן אזל והנרות החלו להיכבות ושאל רבנו "מה זאת?" הנרות הבינו את רצון הצדיק ודלקו באורח פלא עד מוצאי שבת קודש.
גזירת שריפת התלמוד רח"ל.
בימים ההם כשבת רבי גרשון בצילא דמהמנותא  בישיבת אור שבעת הימים רבי חיים בן עטר זיע"א נתקבלה הודעה דרך התקשרות הצדיקים, שבמגורי הבעש"ט נגזרה גזירה נוראה לשרוף את ספרי התלמוד רח'ל. הבעש"ט פעל כוחו לביטול הגזירה ולא עלה בידו התפילות של הבעש"ט והחבריא קדישא לא הצליחו לבקוע את הרקיעים ורעדה אחזתם הבעש"ט הקדוש שהיה צופה מתחילת העולם ועד סופו התקשר עם רבי גרשון מקיטוב בדרך על טבעית וביקש מנו לילך לאבות הקדושים אשר במערת המכפלה ולפעול שם לביטול הגזירה ולהודיע לאבות על צרת התלמוד וגזירת שריפת התורה, הכניסה למערת המכפלה הייתה כרוכה בסכנת נפשות רבי גרשון אזר עז וגבורה ויצא לדרך.
משהתקרב לכניסה רץ אליו הגוי בחמתו תוך כדי מנוסה זרק לו רבי גרשון מטבעות זהב בכדי לרצות אותו למחרת רבנו שוב התקרב והגוי רדף אחריו ושוב רבי גרשון זרק לעברו מטבעות זהב. וכך חזר הדבר על עצו כמה וכמה פעמים.
עד שנתרכך הגוי והסכים שיכנס אך לשעה קל תוך שהוא מזהיר אותו שאם הוא יתעכב אזי יתחלף השומר וח"ו דמו בראשו. בהיכל האבות ריחף רבי גרשון בעולמות העליונים ודבקה נשמתו בנפשם ותוך שהוא שוקע בהתקשרות לאבות הקדושים ומרעיש עולמות הזמן רץ וחלפו להם השעות בזה אחר זה והנורא מכל קרה, השומר החדש קלט את רבי גרשון בציון האבות וחמתו בערה בו ותוך כדי זעם התקהלו הגויים בחמה שפוכה תפסוהו ונתנהו לבית הסוהר ודנוהו למיתה רח"ל דבר הגזירה הגיע לאור החיים הקדוש זיע"א אשר הבקיע רקיעים בתפילה ובתחינה להצלתו. ובהגיע יום השישי שבו מועד המיתה יצא אור החיים לרחובות העיר וזעק זעקה גדולה ומרה. השעות חלפו וש"ק נכנסה צער גדול אפף את היהודים ואת רבי חים בן עטר זיע"א שנפשו קשורה בנפשו.
משנכנסה ש"ק קרה הנס ורבי גרשון ניצל מהם בדרך פלא והגיע בקפיצת הדרך לבית רבי חים בן עטר, רבי חיים באותה השעה היה בקידוש ומשנכנס רבי גרשון מקיטוב לבית כמעט ופרחה נשמתו הטהורה של רבי חיים מרוב שמחה וחדוה, וליהודים הייתה אורה ושמחה. רבי גרשון לא שהה רבות בארץ הקודש ושב לבעל שם טוב הקדוש ושם לימד את בנו יחידו של הבעש"ט הקדוש רבי צבי לאחר זמן שוב שב רבי גרשון מקיטוב לארץ הקודש עד לאחרית ימיו ומקום מנוחתו כאמור בהר הזיתים לא הרחק מציון אור החיים הקדוש זיע"א.
 
 
 
התחברות לחברים

 
 
נא להתפלל עבורם


זכות הקוראים והמתפללים לרפואת היולדת חן חווה בת אוסנת מרים והתינוקת אודיה בת חן חווה

לשלום בית בריאות הגוף והנפש
וזרע בר קיימא
של ורדה לאה בת יהודית
ובעלה מורדכי
נחמן אדם בן שרה


לרפואת הנפש
של לירון אביגזר
בן עליזה ודוד 

לרפואת גילה ברקוסה בת פורטונה למשפחת סבן

ולרפואת הודיה בת כרמלה
וניסן בן מרל יניב בן רינה

בת-שבע בת סולטנה לרפואה שלימה בגוף ובנפש

רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה לרפואה שלימה בגוף ובנפש


לרפואת שיסל בת אנה ! 
 

שרה בילה בת מרים
לרפואת הנפש והגוף 


לרפואת מעיין בת ענת !


הרב מיכאל בן רחל
לרפואה שלמה

 

גל חיים בן בתייה לרפואה שלמה!

 

אילן אהרון בן סעדה
לרפואה שלמה


נתן נתנאל בן טינה לרפואה שלמה!
 

אסף יוסף בן בתיה לרפואה שלמה ולזיווג הגון

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
מונה: