בס"ד
    12:51:44     28/05/2013     
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
             

 
להיט חדש

 

 

 
   
     
     
     
 

מארי חיים סינואני זצ"ל
מגדולי חכמי ומקובלי תימן בדורנו. נולד בעיר סנואן שבתימן בשנת תרנ"ח לאביו ר' יחיא ממשפחת בידה.
קיבל סמיכת חכמים מאביו. אך נפש רבנו צמאה היתה להמשיך וללמוד, לכן גלה למקום תורה, שם זכה לקבל תורה מפי הרבנים והמקובלים ר' דוד יעיש חדאד, ר' שלמה בן יוסף טאביב ור' יעיש קורין. בהיותו כבן שבע עשרה שנתה הוסמך בעטרת חכמים ע"י רבו ר' שלמה טאביב, ומיד לאחר מכן הכניסו אל הקודש פנימה לעסוק בתורת הקבלה. רבותיו בקשו ממנו לשבת כחבר בבית הדין, אך משהבינו את טעם הסירוב של רבנו (שרצה להמשיך בהתמדת לימודיו) הירפו ממנו.
הרבנות, ביקש רבנו לישב בשלוה, אך קפצה עליו רוגזה של הקרבנות, כי שני רבותיו נסתלקו לשמי מרומים בשנת תרע"ט, וזקני העדה נתנו בו עיניהם לכהן כראב"ד בסנואן, ורבנו הסכים לבסוף. שימעו של רבנו הגיע לחכם באשי בצנעא, ר' יחיא בן משה יצחק, אשר תהה על קנקנו וגילה שהוא מלא וגדוש בתורה ובחכמה.
רבנו התברך בזכרון נפלא ותלמודו נשתמר בידו, אולם הוא לא סמך על מתת אלוקים זו והמית עצמו באהלה של תורה בסיגופים וביגיעה מתמדת משולבת בעיון מעמיק. דרכו בלימוד לא היתה חזון נפרץ בתימן, שכן רבים נהנו ללמוד מתוך קונטרסים, וקיצורי דינים בשל חוסר בספרים, אולם רבנו חתר להגיע למקורות עצמם ולדלות מהם את החידושים המאירים. דרך זו הנחיל לתלמידיו בישיבה שהקים בעירו. רבנו הרבה לנדוד ברחבי המחוזות אשר תחת חסותו כדי לחזק את בדקי הדת ולהנחיל תורה לעדרים.
רבנו היה גאון במידות, וענוה נסוכה על פניו. אך בעת הצורך אזר עוז ויצא לקנא לכבוד ה' יתברך.
בפרוץ מלחמת העולם השניה, בשנת תש"ב, התעורר לעלות יחד עם משפחתו ומשפחת אחיו הצעיר (ר' שלמה) לארץ הקודש. דרכו היתה רצופה עיכובים, תלאות וייסורים רבים עד שזכה לחונן את עפר הארץ.
אחר שהות קצרה במחנה הקליטה בעתלית, עברו לכפר יהודיה- יהוד. תושבי המקום ביקשו ממנו שיכהן כרבם אך רבנו סרב לקבל כל הנהגה או משרה רשמית בארץ ישראל אחר שראה את היחס המשפיל וההעברה על דת שנעשו בעדת יהודי תימן, ובהיות שאין סמכות עצמאית לרבנים בארץ ישראל. עם כל זאת התעניין מאד בכל הנעשה בשטח הדת, והקדיש עצמו ללמד את צעירי הצאן. רבנו כיתת רגליו ממקום למקום להפיץ את אור התורה ביישובים, ומפורסמת התנגדותו לגיוס בנות לצבא.
מתלמידיו: ר' שלום חיים (נכד ר' יעיש קורין) ור' עמרם צוברי.
מחיבוריו: עטרת תפארת על התורה בדרך מוסר, מקום מקדש על התורה בדרך פרד"ס, תורת חכם ביאורים על נ"ך, כבוד אל ומגיד הרקיע פירושים על הזוהר, אמרות טהורות פירושים על הש"ס, שו"ת בעיקר על שו"ע אבן העזר.
מחבריו: ר' מרדכי שרעבי, ר' יוסף דיין ור' יוסף וולטוך.
נפטר: כ"ז אדר תשל"ט. ת.נ.צ.ב.ה
 
התחברות לחברים

 
 
נא להתפלל עבורם


זכות הקוראים והמתפללים לרפואת היולדת חן חווה בת אוסנת מרים והתינוקת אודיה בת חן חווה

לשלום בית בריאות הגוף והנפש
וזרע בר קיימא
של ורדה לאה בת יהודית
ובעלה מורדכי
נחמן אדם בן שרה


לרפואת הנפש
של לירון אביגזר
בן עליזה ודוד 

לרפואת גילה ברקוסה בת פורטונה למשפחת סבן

ולרפואת הודיה בת כרמלה
וניסן בן מרל יניב בן רינה

בת-שבע בת סולטנה לרפואה שלימה בגוף ובנפש

רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה לרפואה שלימה בגוף ובנפש


לרפואת שיסל בת אנה ! 
 

שרה בילה בת מרים
לרפואת הנפש והגוף 


לרפואת מעיין בת ענת !


הרב מיכאל בן רחל
לרפואה שלמה

 

גל חיים בן בתייה לרפואה שלמה!

 

אילן אהרון בן סעדה
לרפואה שלמה


נתן נתנאל בן טינה לרפואה שלמה!
 

אסף יוסף בן בתיה לרפואה שלמה ולזיווג הגון

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
מונה: