בס"ד
    12:51:44     28/05/2013     
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
             

 
להיט חדש

 

 

 
   
     
     
     
 

 

 

חודש תמוז
הילולות היום
כט' תמוז
רבי שלמה יצחקי,רש"י, מאיר עיני הגולה. זי"ע. הסתלק בשנת ד'תתסה. (א,ג,ד,ו)
רבי אברהם שער אריה מפורטליאוני זצ"ל. הסתלק בשנת ה'שעב. (א,ד)
רבי יוחנן הסנדלר,התנא הקדוש (טמון במירון).(ב)
רבי משה מזאלישין. הסתלק בשנת תקצ"א. (ב,ד).
רבי עלואן ש. אבידני רב כורדיסטאן (ב)
רבי יצחק בנימין מנדלוביץ, אב"ד לאדני ברוקלין. הסתלק בשנת התשנ"ח. (ב)
רבי שמואל זיינויל בער אב"ד ליטאוויסק ואיסטריק(תלמיד החוזה מלובלין והמגיד מקאזניץ), הסתלק בשנת תקצ"ז. (ד)
רבי דוד יהודה בן רבי יחיאל ראטענברג מלפנים אב"ד טילא ולאחר מכן אב"ד סנטפטר. הסתלק בשנת תרי"ז. (ד)
כח תמוז
רבי אלעזר בן רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל הסתלק בשנת תקס"ו. (א,ב,ג,ד,ו)
רבי משה בן רבי צבי טייטלבוים זצ"ל.  ה"ישמח משה". הסתלק בשנת תרא'. (א,ב,ד,ו).
רבי ישעיה משולם זושא בן רבי אהרון מטשערנוביל זצ"ל.הסתלק בשנת תרמא'. (א,ד)
*(כו' תמוז/ב) רבי שלמה בן רבי יוסף גאנצפריד זצ"ל(מחבר קיצור שולחן ערוך). הסתלק בשנת תרמ"ו. (א,ג,ד,ו)
רבי נחמן בן רבי חיים אריה זצ"ל מספינקא. הסתלק בשנת תרס"ד. (א,ד)
 רבי יעקוב שאול בן רבי אליעזר ירוחם זצ"ל. הסתלק בשנת תרס"ו. (א,ב)
רבי חיים בן רבי משה פרידלנדר זצ"ל. משגיח רוחני דישיבת פונוביז'. הסתלק בשנת תשמ"ו. (א,ב)
ר' שלמה בן ר' שמואל אליעזר אב"ד ת"א. הסתלק בשנת תשמ"ו. (א,ב)
ר' עמרם בן רבי שמואל דוד טאוב מבולטימור זצ"ל. הסתלק בשנת תשס"ז (א)
רבי אברהם לנגר אב"ד קניהניטש בן רבי יהודה צבי מסטרעטין. הסתלק בשנת תרע"ח.(ד)
רבי משה אב"ד ווידאסלאב (תלמיד ה'קצות חושן'). הסתלק בשנת תקצ"א. (ד)
כז תמוז

רבי אלעזר בן רבי יהושוע רוזנפלד זי"ע האדמו"ר מאושפצין. הסתלק בשנת תש"ג. (ג)

רבי יצחק בן רבי משה מסאמבור זצ"ל. הסתלק בשנת ה'תקצז. (א) *תקע"ז /ד)

רבי שמואל בן רבי מיכל דוד רוזובסקי זצ"ל. הסתלק בשנת תשל"ט. (א,ב,ד,ו)

רבי מורדכי בן רבי יצחק מסקוור-פלטבוש זצ"ל. הסתלק בשנת (א)

רבי יעקב עדס חבר בית דין הגדול בירושלים. הסתלק בשנת תשכ"ג.(ב)

רבי משה חיים טויב מראזלא בן רבי יצחק אייזיק מקאליב (חתן רבי צבי מזידיטשויב). הסתלק בשנת תקצ"א. (ד)

רבי שמואל אהרון רובין אב"ד קארטשין בן רבי צבי אלעזר. הסתלק בשנת תרל"ז. (ד,ו)

רבי יעקב שאול אלישר ירוחם בן רבי אלעזר,הראשון לציון חכם באשי..הסתלק בשנת תרס"ו. (ד)

כו' תמוז
רבי נחום בן רבי זליג טריביטש אב"ד ניקלשבורג. הסתלק בשנת תרב' (א,ד)
רבי סיני מז'מיגראד בן רבי ברוך הלברשטם אב"ד ניקלשבורג זי"ע הי"ד. הסתלק בשנת תשא' (א,ד,ו)
רבי יואל בן רבי חנוך טייטלבוים מקירלהאזא -ברוקלין  זצ"ל. הסתלק בשנת תשמ"ו (א,ד)
רבי שלום בן יחיא יצחק הלוי,שו"ת דברי חכמים. הסתלק בשנת ה'תשל"ג. (ב)
*(כה תמוז/א) רבי אהרון ברכיה בן רבי משה ממודינא.הסתלק בשנת שצט'/ב,ד)
*(כח תמוז/א,ג)רבי שלמה בן רבי יוסף גאנצפריד זצ"ל(מחבר קיצור שולחן ערוך). הסתלק בשנת תרמ"ו. (ב)
 רבי יהושע זליג פלדמן ראש ישיבת תומכי תמימים ראשל"צ. הסתלק בשנת התשנ"ו. (ב)
רבי נחום יצחק פרנק, ראש ישיבת 'מנחת שלמה' התשנ"ו.(ב)
רבי צבי הירש אב"ד יאברוב בן רבי משה פנחס חריף אב"ד לבוב. הסתלק בשנת תצ"ג. (ד)
רבי נח ממאקרוב תלמיד הרה"ק מקאצק ורבי שמואל ממאקרוב. הסתלק בשנת תרט"ו. (ד)
רבי נחמן מסקאליט בן רבי ישראל מטשוהן.(נכד ר"י מיאמפולי). הסתלק בשנת תרכ"ו.(ד)
רבי יחיאל איכל מפרושניץ בן רבי זאב וולף מסטריקוב. הסתלק בשנת תרל"ח. (ד)
רבי יצחק יהודה שטערן בן רבי ראובן (תלמיד הכתב סופר). הסתלק בשנת תרפ"ו. (ד).
רבי אריה לייב ברודא אב"ד לבוב בן רבי אברהם יוסף מהוראדנא. הסתלק בשנת תרפ"ח.(ד)
כה' תמוז
רבי אריה לייב  בן רבי אשר זי"ע אבד"ק מיץ בעל ה"שאגת אריה". הסתלק בשנת תקמ"ה./ג,ו) *תקס"ה/ב)
רבי מאיר הלוי  בן רבי שמואל מאפטא זי"ע בעל ה"אור לשמים". הסתלק בשנת תקצ"א./א,ג,ד)
*תקפ"ז /ב) תקפ"ט/ו)
*(כו תמוז/ב)רבי אהרון ברכיה בן רבי משה ממודינא.הסתלק בשנת שצט' /א)
רבי ישעיה בן רבי דוד יהודה לייב זילברשטיין. הסתלק בשנת תרצ'. /א,ד,ו)
רבי יצחק קוליץ  רבה של ירושלים הסתלק בשנת ה'תשסג./ב)
רבי יוסף אבוחצירא בן ר' מכלוף רב העיר יבנה. (ב)
רבי ישראל יהושע טרונק בן רבי דוד אב"ד קוטנא. הסתלק בשנת תרנ"ג/ו,ב)
רבי יוסף יצחק רוטנברג ראש הקהילה בבלגיה .הסתלק בשנת התשנ"ו. (ב)
רבי נפתלי סויסה מנהיג קהילת סוס ואגפיה במרוקו. הסתלק בשנת התש"ז. (ב)
רבי משה שלמה (תלמיד הגר"א) זצ"ל. מקום מנוחתו בוילנא.הסתלק בשנת תקמ"ו. (ד)
 

 

התחברות לחברים

 
 
נא להתפלל עבורם


זכות הקוראים והמתפללים לרפואת היולדת חן חווה בת אוסנת מרים והתינוקת אודיה בת חן חווה

לשלום בית בריאות הגוף והנפש
וזרע בר קיימא
של ורדה לאה בת יהודית
ובעלה מורדכי
נחמן אדם בן שרה


לרפואת הנפש
של לירון אביגזר
בן עליזה ודוד 

לרפואת גילה ברקוסה בת פורטונה למשפחת סבן

ולרפואת הודיה בת כרמלה
וניסן בן מרל יניב בן רינה

בת-שבע בת סולטנה לרפואה שלימה בגוף ובנפש

רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה לרפואה שלימה בגוף ובנפש


לרפואת שיסל בת אנה ! 
 

שרה בילה בת מרים
לרפואת הנפש והגוף 


לרפואת מעיין בת ענת !


הרב מיכאל בן רחל
לרפואה שלמה

 

גל חיים בן בתייה לרפואה שלמה!

 

אילן אהרון בן סעדה
לרפואה שלמה


נתן נתנאל בן טינה לרפואה שלמה!
 

אסף יוסף בן בתיה לרפואה שלמה ולזיווג הגון

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
מונה: