בס"ד
    12:51:44     28/05/2013     
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
             

 
להיט חדש

 

 

 
   
     
     
     
 

דף הבית >> עולם החסידות - תורת הבעל שם טוב הקדוש
 
בס"ד
 
אוצרות הבעל שם טוב הקדוש

דף "הבעל שם טוב הקדוש" נוסד להפצת תורות הבעל שם טוב לזירוז הגאולה כבקשת המשיח.
אנא עזרו לנו להפיץ את תורת הבעל שם טוב הקדוש ותנו לנו לייק בדף הפייסבוק.


 


לדף הפייסבוק לחץ כאן 

---------------------------------------------------------------------------------------


 


תורה א'


כבוד קדושת אור שבעת הימים צדיק יסוד עולם רבי ישראל בעל שם טוב הלא הוא הבעש"ט בן רבי אליעזר והצדקת שרה בא לעולם בשנת התנ"ח 1698 למניינם.מיום בואו של הבעש"ט לעולם היקום השתנה ולבש צורה חדשה .הבעש"ט סלל דרך חדשה שתאיר את העולם ותכשיר כל יהודי לקראת הגאולה השלימה מתוך אהבה רבה ושמחה אין קץ..
---------------------------------------------------------------------------------------תורה ב'

.מורנו הבעל שם טוב הקדוש נולד בי'ח אלול בשנת תנח וסימנו נחת

הוא הביא נחת לקדוש ברוך הוא ולכל יהודי {אוצרות הבעש"ט דף 17)---------------------------------------------------------------------------------------תורה ג'


בגיל 5 היה הבעל שם טוב כשהתייתם מאביו הצדיק רבי אליעזר .ברגעי הפרידה אמר לו אביו צוואה שאיתה הלך כל חייו ,בני ישראל האהוב:

"אל תירא מאף אחד ומשום דבר בעולם כי אם מאלוקים בלבד"

בני, יחידי, אהובי

"אהוב בכל עומק לבך ובלהב נשמתך כל יהודי בלי הבדל מי הוא ואיך הוא"

לפתע נדם קולו של האב בהותירו את בנו יחידו עם הצוואה שאיתה האיר את העולם באור האהבה לכל יהודי ,באמונה ובטחון ובהחדרת ההשגחה הפרטית אפילו על כל עלה נידף ברוח. {כתר שם טוב עמוד 21

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה ד'


בראש השנה שנת תק"ז עשה הבעש"ט השבעת עליית נשמה וכתב לגיסו הקדוש רבי גרשון מקיטוב {שעלה לארץ הקודש ונפגש עם קדוש הרבי חיים בן עטר זיעא בעל אור החיים הקדוש} וראיתי דברים נפלאים מה שלא ראיתי עד עתה ..ובחזרתי לגן עדן התחתון

ראיתי נשמות רבות אשר הפצירו בי לעזור להם..ועליתי עם מורי ורבי {אחיה השילוני) מהיכל להיכל עד שנכנסתי להיכל משיח

וראיתיו לומד עם כל התנאים והצדיקים ושבעת הרועים וכשבאתי היו בשמחה גדולה מהיחודים שלי בעולם .ושאלתי את פי משיח צדקנו אימת מתי מר מתי תבוא משיח צדקנו ?והשיב לי כשתורתך הבעל שם טוב תתפשט בעולם אגיע לגאול אתכם. ( המקור בספר כתר שם טוב דף ד העתק האגרת שכתב הבעשט לגיסו בארץ הקודש)

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה ה'


עליכם לדעת אמר הרבי מלובבי'ץ:

אשר כל פעולה ופעולה .כל השתדלות והשתדלות להפיץ "את מעיינות הבעל שם טוב הקדוש" חוצה מאירות את חושך הגלות.
ומקרבות ביאת משיח וגילוי משיח.
{ספר אוצרות הבעשט עמוד 16

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה ו'


עלית נשמה:

הבעל שם טוב הקדוש עשה עליית נשמה וראה איך שהמלאך מיכאל האפוטרופוס [והסניגור ]של עם ישראל המליץ טוב עבור עם ישראל שכל החובות של עם ישראל הכל זכות .בכוח לימוד הזכות של המלאך מיכאל על עם ישראל הפך המלאך את כל החובות של עם ישראל לזכויות.

(כל עם ישראל זכאים. [כתר שם טוב אות קסה דף צ'א

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה ז'


הבעל שם טוב הקדוש אומר כשאדם רואה שחס ושלום יש עליו דינים

העצה להינצל מהדינים היא :לקום בבוקר וללמוד תורה בדביקות וחשיקה {וחשק}וידבק את עצמו אל פנימיות האור אין סופי שבתוך האותיות.

{כתר שם טוב אות קסד דף צא)

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה ח'


פעם אמר הבעל שם טוב הקדוש לתלמידיו אוהב אני את היהודים הפשוטים ."היהודי הפשוט הינו האוצר הגדול ביותר".

באותו זמן היה מעמדות ובתי כנסת לפי מעמד היתה סילקציה והיהודי הפשוט מקומו היה בין עלובי החיים ולא יכל להיכנס לבתי כנסת של יודעי בינה.

עד שבא הבעש"ט הקדוש ונתן גובה ליהודי הפשוט עד שהחכמים קנאו בו במעלותיו

) ( אוצרות הבעש"ט דף 15

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה ט'


ממעלותיו של היהודי הפשוט ביותר:

הבעש"ט הקדוש בגיל 5 התייתם גם מאביו ,והיה מרבה ללכת ליערות ואף לישון שם מידי פעם ללא מורא ופחד כצוואת אביו לא לפחד משום דבר בעולם חוץ מהשם יתברך.יום אחד הגיע צדיק נסתר ולקח את ישרוליק הקטן עמו ומשך 3 שנים גלו ממקום למקום ולמדו תורה לאחר מכן הוא מסר אותו לרבי מאיר הנסתר בבית היער שלו ,ושם משך 4 שנים למדו תורה ,שם גם נחשף הבעש"ט לעדת הנסתרים ולרבי אדם בעל שם הקדוש, והיה יוצא בשליחות הנסתרים,לפני שמלאו לי 16 שנה לבעש"ט כבר היה מיחד ייחודים ומתפלל על פי קבלת הארי ז"ל עם יחודי השמות כפי שלמד מהצדיק הנסתר קדוש ונורא רבי חיים זכרונו לברכה . מספר הבעל שם טוב ביום הולדתי י'ח אלול התע"ד בהיותי בן 16 יצאתי ליער להתבודד כפי שנהוג לעשות חשבון נפש ביום הולדת ,ובתוך היחודים נגלה אלי אליהו הנביא עם חיוך על שפתיו ופנה אלי אליהו הנביא ואמר לי הינך מתייגע בעמל רב לכוון את יחודי השמות הקדושים.דע לך שהיהודים הפשוטים החוכרים של הישוב הזה הלא הם אהרון שלמה וזלאטע רבקה החוכרים אינם יודעים כלל את ייחודי השמות אולם שהחוכר אומר "ברוך הוא ומבורך לעולם ועד" ושאשתו אומרת "ומבורך יהיה שמו הקדוש " מיליותיהם רועשים בכל העולמות הרבה יותר מאשר יחודי השמות שהצדיקים הגדולים מכוונים.
{אוצרות הבעשט 24עד30}

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה י'


ניגון הבעל שם טוב:


זה ניגון שראשו מגיע השמימה הוא נקרא "ניגון התעוררות רחמים רבים" מי שחיבר את הניגון הוא אחד מתלמידי הבעל שם טוב, כבוד קדושת רבי יחיאל מיכל המגיד הקדוש מזלאצוב שהיה ממסדרי הניגונים לפני הבעל שם טוב .קודם הסתלקות העל שם טוב הוא ביקש שינגנו לו את הניגון הזה ואמר " מבטיח אני לדורותיכם שמתי שינגנן אדם את הניגן הזה ויהרהר בתשובה אזי בכל היכל שרק אהיה אני אשמע ,ישנם מלאכים שמביאים ידיעות ובשורות לנשמות ואני גם אנגן ואעורר רחמים רבים על בעלי תשובה שמנגנים.

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה יא'


אצל היהודים הפשוטים אומר הבעל שם טוב יש את המעלה של שיש לתינוקות

של בית רבן .וכמו שאצל תינוקות של בית רבן יש את המעלה של "הבל שאין בו חטא"

כך גם אצל היהודים הפשוטים והתמימים יש את המעלה של הבל שאין בו חטא.

כדי לקרב יהודים הבעל שם טוב היה מסתובב מעיר לעיר

ומכפר לכפר כדי להפיץ תורת אלוקים חיים, הבעש"ט לא היה מחכה

שיגיעו אליו אלא הלך וטרח ונע ונד ממקום למקום על מנת לקרב יהודים.
{אוצרות הבעשט 33

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה יב'


ביום הולדתי ה16 מספר הבעל שם טוב הקדוש

נגלה אלי אליהו הנביא זכור לטוב ובאר לי את גודל הנחת רוח בשמיים

שנעשה מכך שיהודים אומרים שבח ותהילה לקדוש

ברוך הוא ועיקר השמחה כאשר היהודים הפשוטים

מהללים את ה' ובפרט שזה בא בתמידות כי אצל

היהודים הפשוטים זה בא מדביקות טהורה ותמימות הלב"

.ומאז ששמעתי כמה זה משמח את ה'

קבלתי על עצמי דרך בעבודת ה' להשתדל שאנשים נשים

וטף יאמרו תמיד דברי שבח לקדוש ברוך הוא השתדלתי

לשאול לבריאות האנשים ולפרנסתם והם היו משיבים

בדברי שבח לה'

השתדלתי שיענו בדברי שבח לה' ובאסיפת הצדיקים קיבלו

דרך עבודה שאנשים יגידו דברי שבח לה"ת.והדברי שבח לה' היא המבוא לפרסום עבודת אהבת ישראל.
(אוצרות הבעש"ט דף 32 מסר יב)

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה י'ג


הבעל שם טוב הקדוש אמר שעם ביאת המשיח לא יהיו הריגות חס ושלום. (מדרש פנחס ד"כחעב אות י' בעש"ט ערך משיח דף תרח)
בסיום עריכת ליל סדר בפסח אמר כ'ק רבי שניאור זלמן מלאדי זיע'א "ריבונו של עולם עשיתי את רצונך עשה נא את רצוני לשנה הבאה בירושלים" (מקור: קונטרס הגיע זמן גאולתכם עמוד 66)
 
אמר רבי יצחק: שנה שמלך המשיח יבוא כל מלכי האומות העולם מתגרים זה בזה ומהומות בכל עיר ועיר ומלך פרס מתגרה במלך ערב... וכל אומה ואומה מתרעשים ומתבהלים גם ישראל מתרעשים ומתבהלים ויאמרו להיכן נבוא ונלך והקב"ה אומר להם בני א-ל תיראו כל מה שעשיתי בשבילכם הגיע זמן גאולתכם... (ילקוט שמעוני ח"ב רמז תצט)
 
כ"ק הרבי מנחם מענדל מלובביץ 
ובפרט בימינו אלה שלכל הדעות כבר יצאנו ידי חובה בכל ענייני הדינים וגבורות באופן די והותר... ובוודאי שהגאולה באה תכף ומיד בחסד וברחמים דוקא... וכמו שכתב רבי שמעון בר יוחאי בזהר
        יפוקון (=יצאו) בה מן גלותא ברחמי (זהר)
       (מקור) תורת מנחם תפארת לוי יצחק ת"א בראשית עמוד – קא, קעד, קעו
 
וכל העניינים שהיו צריכים לעבור חבלי משיח וכיוצא בזה כתב האדמו"ר האמצעי מלובביץ...      בזמנו שכבר יצאו בני ישראל ידי חובה ועל אחת כמה וכמה לאחרי כל מה שאירע בדורינו לא תקום צרה פעמיים = חס ושלום וניגאל באופן של "בשובה ונחת תושעון" (ישעה ל'-ט"ו)         [מקור: שיחת פרשת חיי שרה התשמ"ה)
 
הרחבה לאינטרנט-
שנו רבותינו: בשעה שמלך המשיח בא ועומד על גג בית המקדש ואומר... ענווים הגיע זמן גאולתכם ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזרח עליכם (פסיקתא רבתי לז-ג')

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה י'ד


הבעל שם טוב נגד זה שאנשים מקבלים עליהם סיגוף של צומות

בימי קדם נהוג היה שמתענים משבת לשבת כדי לכפר על העבירות

, בא הבעל שם טוב

וביטל את עניין הצומות שאנשים מקבלים על עצמם ואמר שמי

שצם הוא חוטא ויתן על כך את הדין .שאלו אותו האנשים מהי אם כך

עיקר עבודת ה" ואיך נתקן בלי צום?

ענה להם הבעש"ט דעתי בזה שעיקר עבודת ה' היא

שיראה האדם להמשיך על עצמו לקיים את ג' הדברים כדלקמן:

א. אהבת השם יתברך

ב.אהבת ישראל

ג.אהבת התורה

{ספר הבעשט ערך אהבת ה"אות לג דף פג)

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה ט'ו


כיצד נבקש מה' דבר?

כתב הבעל שם טוב הקדוש זיעא

ויראה שיבקש תמיד משהשי"ת מה שהוא יודע שהוא לטובתו .ולא מה שנראה לבני אדם על פי שכלו כי אפשר מה שבעיניו טוב הוא לו רע הוא לו .רק ישליך הכל על השם יתברך.

(צוואת הריבש דף ג' אות ד' )

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה ט'ז


יחשוב {האדם) שבתפילתו הולך מהיכל להיכל וכשיבוא לו מחשבה זרה בתפילה (זה סימן )שמגרשין אותו מן ההיכל כי דנין אותו בכל היכל אם ראוי להיכנס.
(צואת הריב"ש דף לז אות פז}

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה י'ז


הבעל שם טוב הקדוש כותב על קריאת שמע ישראל ומעלתה העצומה שהיא מגינה ומציל את האדם מהמזיקים:
"יש לדקדק בקריאת שמע בכל תיבה ותיבה והוא דבר גדול .הגם שקשה להתפלל בלי מחשבות זרות על כל פנים בקריאת שמע ישראל יש להתאמץ בכל הכוח לקרוא בלי מחשבות זרות .ועל ידי קריאת שמע המזיקים בטלין ובורחים מהאדם וניצל האדם הן מנזקי גוף והן מנזקי נפש"(כתר שם טוב דף ג אות ב )
---------------------------------------------------------------------------------------

תורה י'ח


על: התנא האלוקי רבי חנינא בן דוסא זכותו יגן עלינו אמן {קברו בכפר ערבה ליד מירון .ארץ ישראל}

בתלמוד ברכות דף יז נכתב אמר רב יהודה:
בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת:
"כל העולם כולו ניזון בשביל ( דהיינו בזכות)חנינא בני,
וחנינא בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת .
אומר הבעל שם טוב " בשביל " פירושו צינור דהיינו שהצדיק הוא שביל והוא צינור השפע כי שביל הוא צינור דהיינו שרבי חנינא בן דוסא פתח את צינור השביל והשפע לכל עם ישראל (כתר שם טוב דף ח אות ה)
הצדיק הנסתר רבי יוסף דיין זצ"ל כתב על קדושת ומעלת הקבר של רבי חנינא בן דוסא ששעה אחת אצל רבי חנינא שקולים כמו מאה שעות אצל רבי שמעון בר יוחאי (עודיוסף חי עמוד צ)

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה י"ט


פעם אמר הבעל שם טוב הקדוש לתלמידיו
"אוהב אני את היהודים הפשוטים "
".היהודי הפשוט הינו האוצר הגדול ביותר"
{אוצרות הבעשט דף 15}
כ"ק הרבי הצמח צדק אמר:
כשיבוא משיח צדקנו הוא יתענג ביהודים פשוטים בעלי מסירות נפש
ליהודים הפשוטים יהיה היכל מיוחד
ובעלי המדע הגדולים ביותר יתקנאו בהם {ספר השיחות צמח צדק דף16}

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה כ'הבעש"ט כותב על הסניגור מברדיצ'וב
שנולד בשנת ה" אלפים ת"ק
כשנולד סניגורם של עם ישראל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב בן רבי מאיר ושרה סאסיא ישב הבעש"ט עם תלמידיו הקדושים ושתה לחיים
ואמר להם: דעו לכם שזה עתה ירדה
לעולם נשמה קדושה שעתידה לנצח את הבעל דבר שהיא הס"מ הסטרא אחרא והשטן .
מדוע הבעש"ט והרבי מברדיצ'וב לא נפגשו למרות שעדגיל 20 של הרבי מברדיצוב הבעשט היה חי ?
אמר המגיד ממעזרי'ץ לרבי מברדיצ'וב
דע לך שכשנולדת טענה הסטרא אחרא
ואמרה רבונו של עולם כאשר רבי לוי יהיה יחד עם הבעש"ט בעולם הזה אין לי יותר מה לעשות בעולם.....
על כן הבטיחו לס"מ ג דברים:
1.שהבעש"ט והרבי מברדיצוב לא יכירו ולא יפעלו יחד בעולם.
2.שהרבי מברדיצ'וב יהיה רב.
3 שהרבי מברדיצ'וב יסבול רדיפות וסבל רב.
ובכך נתרצה השטן
והסניגור של עם ישראל נולד. כ'ה תשרי יום הילולתו זכותו יגן עלינו אמן

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה כ'א


אהבת ישראל היא הפירוש של אהבת הקב"ה
נאמר בתורה "ואהבת את ה' אלוקיך" ונאמר גם "ואהבת לרעך כמוך" לשני האהבות יש קשר מיוחד ואחת תלויה בשניה . אומר הבעל שם טוב הקדוש ש"ואהבת לרעך כמוך" הוא הפירוש וביאור ל"ואהבת את ה' אלוקיך "
"כשאוהבים יהודי אוהבים את ה' "
כל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל {ספר התולדות ח"ב דף599}
וכמו שכתב רבי משה קורדבירו זיעא בספר "תומר דבורה"
וראוי שהאדם מצד "אהבת ישראל " ירצה רק בכשרות וטובת חבירו {והרי כל ישראל חברים }ולא ידבר בגנותו של אדם כלל וכלל כדרך שאין הקבה רוצה בגנותנו {יום ג לחודש}
והמבזה הבנים מבזה האבות חלילה {יום ט לחודש}


---------------------------------------------------------------------------------------תורה כ"ב

 

{ ספר התולדות "הבעל שם טוב חלק ב עמוד 595}

לכל יהודי יש מסלול מסעות שעליו לעבור בחיו

בתורה בפרשת מסעי מדובר על מב {42}המסעות שעברו בני ישראל מטרת המסעות היו כדי להעלות ניצוצות ולעשות תיקונים באותם מקומות שאליו הם הגיעו {ובכל מקום חנו כפי מה שצריך לבירור הניצוצות שם .אור החיים הקדוש}

אומר הבעל שם טוב הקדוש שלכל יהודי יש מסלול מסעות שעליו לעבור במשך חיו. מסלול האדם נקבע לפרוטרוט היכן יגור היכן יחיה ויעבוד לאן יסע איפה ישהה שבוע והיכן יתעכב שנה ואיפה יגור מר רב יהודה אמר רב 40 יום לפני הלידה יוצאת בת קול משמיים ואומרת שדה פלוני לפלוני, מסכת סוטה דף ב עמוד א}

 

הרבי הרש"ב מלובביץ כותב על המסעות

מאז שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו ע"ה לך לך מארצך...הותחל סדר הבירורים ועל פי גזירת ההשגחה העליונה האדם הולך למסעיו למקום אשר הניצוצות הצריכים להתברר על ידו מחכים לגאולתם.{ספר היום יום א חשון}

מקום מגוריו של האדם למטה הוא גם שורשו למעלה

כתב "השם משמואל" היות שמקום מגורי האדם הוא נועד לו משמיים לתיקון נשמתו אזי נושא העברת מקום מגורים היא שאלה חמורה בעיני כי העתקת מגורים מעיר לעיר היא העתקת שורש נשמתו {ספר אמת מקאצק תצמח דף קע אות תקלד}

נ.ב מקור אור החיים הקדוש הנ"ל פרשת מסעי פרק לג ד"ה אכן יתבאר
 

---------------------------------------------------------------------------------------
תורה כ'ג"כל יהודי הוא ספר תורה"
הבעל שם טוב הקדוש אמר לתלמידיו
שעניין אהבת ישראל חשוב מאד אצל השם יתברך
"לאהוב יהודי זה יקר ביותר לאבינו שבשמיים "
אצל הקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד
"כל יהודי הוא ספר תורה"
{אגרות קודש אדמור הר"ייץ חלק ט עמוד שסו.אוצרות הבעש"ט דף 181{
אמר הבעל שם טוב הקדוש לתלמידו הקדוש גאון ה
רבי יעקב יוסף הכהן מחבר ספר "תולדות יעקב יוסף "
ביום שאדם ינצח אותך ולא תדע מה לענות לו אזי זה יהיה הסימן שקיצך קרוב ועליך להתכונן להיפרד מהעולם ויהיי היום בשמחת תורה ראה רבי יעקב יוסף הצדיק איש פשוט רוקד ושמח עם התורה בהתלהבות עצומה התפלא בעל התולדות מה לאדם הפשוט הזה שהוא רוקד ככה עם התורה בלהט קודש ניגש הרבי יעקב יוסף לאיש הפשוט ושאל אותו תגיד לי מה אתה כל כך שמח עם התורה האם אתה עוסק בה ולומד בה כל השנה שאתה כל כך מתלהב ? ענה לו אותו יהודי תשובה ניצחת .תגיד רבי אם אחי מחתן בן לא אשמח בכל הכוח
אומנם כן איני יודע תורה אבל אחי הרי עוסק בתורה
ושאחי הלומד שמח הרי זו ממש שמחתי וכי לא אשמח וארקוד ?
השתומם והתפעל רבי יוסף ונסתמו טענותיו שכן הוא שמח בצדק
הרי לכל יהודי יש אין סוף אחים שלומדים וזו שמחת כל עם ישראל .בכך שנצחו היהודי הפשוט ידע רבי יעקוב יוסף שקיצו קרוב להיפטר מהעולם כפי הסימן מהבעל שם טוב.
רבי יעקב יוסף מפולנאה נסתלק כ תשרי תקנ"א
}אמרות צדיקים.פניני החסידות סוכות דף שכד }
---------------------------------------------------------------------------------------
תורה כ'ד

אמר הבעל שם טוב הקדוש הגאון רבי יעקוב יוסף מחבר "תולדות יעקוב יוסף"
ביום שהאדם ינצח אותך ולא תדע מה לענות לו אזי הסימן שקיצך קרוב ועליך להתכונן להיפרד מהעולם. ויהי היום בשמחת תורה ראה רבי יעקוב הצדיק איש פשוט רוקד ושמח עם התורה בהתלעבות עצומה, התםלא בעל התולדות מה לאדם הפשוט הזה שהוא רוקד ככה עם התורה בלהט הקודש? ניגש הרבי יעקוב יוסף לאיש הפשוט ושאל אותו, תגיד לי מה אתה כל כך שמח עם התורה האים אתה עוסק בה ולומד בהכל השנה שאתה כל כך מתלהב? ענה לו אותו יהודי תשובה ניצחת. תגיד רבי אם אחי מחתן בן לא אשמח בכל הכוח? אמנם כן איני יודע תורה אבל אחי הרי עוסק בתורה ושאחי הלומד שמח הרי זו ממש שמחתי וכי לא אשמח וארקוד? השתומם והתפאל רבי יוסף ונסתמו טענותיו שכן הוא שמח בצדק, הרי לכל יהודי יש אין סוף אחים שלומדים וזו שמחת כל עם ישראל. בכך שניצחו היהודי הפשוט ידע רבי יעקוב יוסף שקיצו קרוב להיפטר מהעולם כפי הסימן מהבעל שם טוב. רבי יעקוב מפולאנה נסתלק כ' תשרי תקנ"א.
(אמרות צדיקים. פניני החסידות סוכות דף שכר)
---------------------------------------------------------------------------------------
תורה כ'ה

ל שם טוב על פי הרה"ק מקרלין
אמר הרבי אהרון מקרלין שכל אחד ואחת צריכים להאמין שלושה דברים על הבעל שם טוב הקדוש
1.שאליהו הנביא לא זז מד' אמותיו של הבעש"ט.
2 שאליהו הנביא עמד לפני הבעש"ט כעבד לפני אדונו. {והמגיד ממעזריץ אמר שאליהו הנביא היה הולך בשליחותו לכל אשר שלח אותו הבעש"ט הקדוש.
3.שאילו הבעש"ט היה בימי האבות "היה דבר מסוים" דהיינו שאם הבעש"ט היה בימי האבות הוא היה אברהם אבינו של דורו {ולא חלילה במקום אברהם אבינו ע"ה}
ויש גורסים שאם היה בימי התנאים היה דבר פלא.
{רמח אותיות אות ז. ספר "אור ישראל " הוצאת גל עיני חלק ג דף יג}

---------------------------------------------------------------------------------------
אוצר כ'ופנה רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש ואמר
"רבונו של עולם התפלל אתה בעד בניך"
התפלל אתה עלינו אבינו שבשמיים כי אתה אבא רחמן וצדיק{כתר שם טוב דף רז אות שלב}
מסופר: ששנה אחת בליל ראש השנה סיפר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב סניגורם של עם ישראל על יהודי תמים שגר בין גויים ולא ידע להתפלל ומרוב צער וכאב על שאינו יודע להתפלל התחיל בבכיות לפני השם יתברך ובקע רקיעים.
בתפילתו פתח התמים בבכיה ואמר רבונו של עולם אני בנך האוהב אבא איני יודע להתפלל ואתה אבא הרי יודע אתה את כל התפילות והכוונות אני אומר לפניך רק את אותיות האלף בית ואתה תעשה מהם תפילות .תפילת התמים עלתה השמימה ובקעה רקיעים והקדוש ברוך הוא עשה קשר מהמילים ועשה מהםלתפילות{ספר אוהב ואהוב .שמחה רז.דף 290 .תקציר חלקי מהסיפור}---------------------------------------------------------------------------------------
הצוות של הפצת אוצרות הבעש"ט לקח על עצמו יוזמה חשובה זו למען עם ישראל,אולם לכל אחד ואחת מעם ישראל יש מקום למשימה הגבוה מכל.
אחים יקרים, היו שותפים בזירוז הגאולה אנו זקוקים לכל אחד ואחת כדי שלכל בית יהודי יגיעו המסרים של הבעל שם טוב לשם כך דרושים מתנדבים לצוות אהבת חינם .. מקלידים .מתרגמים לכל שפה .גרפיקאים . מפרסמים ומקדמי פרסום .כל הצעה להרחבת המעגל והתיעלות תתקבל בברכה גם ביקורת בונה שתאיר את עיננו תהיה מקור ברכה. מחכים לך וגם לך ...בידכם להביא את הגואל....אמן.

ניתן לשלוח אימייל-abbalshemtov@gmail.com
abaalshemtov@yahoo.com
לעזרה בהפצת אוצרות הבעש"ט-03-720-0317

 

התחברות לחברים

 
 
נא להתפלל עבורם


זכות הקוראים והמתפללים לרפואת היולדת חן חווה בת אוסנת מרים והתינוקת אודיה בת חן חווה

לשלום בית בריאות הגוף והנפש
וזרע בר קיימא
של ורדה לאה בת יהודית
ובעלה מורדכי
נחמן אדם בן שרה


לרפואת הנפש
של לירון אביגזר
בן עליזה ודוד 

לרפואת גילה ברקוסה בת פורטונה למשפחת סבן

ולרפואת הודיה בת כרמלה
וניסן בן מרל יניב בן רינה

בת-שבע בת סולטנה לרפואה שלימה בגוף ובנפש

רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה לרפואה שלימה בגוף ובנפש


לרפואת שיסל בת אנה ! 
 

שרה בילה בת מרים
לרפואת הנפש והגוף 


לרפואת מעיין בת ענת !


הרב מיכאל בן רחל
לרפואה שלמה

 

גל חיים בן בתייה לרפואה שלמה!

 

אילן אהרון בן סעדה
לרפואה שלמה


נתן נתנאל בן טינה לרפואה שלמה!
 

אסף יוסף בן בתיה לרפואה שלמה ולזיווג הגון

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
מונה: