בס"ד
    12:51:44     28/05/2013     
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
             

 
להיט חדש

 

 

 
   
     
     
     
 

הצדיק רבי מנחם מענדיל מרמינוב

בן רבי יוסף זיע"א והצדקנית ליבא ע"ה
אשתו: מרת רבקה.
ילדיו: ר' ישראל לייב ור' נתן לייב.
רבותיו: ר' אלימלך מליז'נסק, ר' דניאל יפה מברלין ור' שמעלקה מניקלשבורג.
מתלמידיו: ר' אליעזר מדזיקוב, ר' יחזקאל פנט, ר' נפתלי מרופשיץ, ר' צבי אלימלך מדינוב ור' צבי הכהן מרימנוב.

רבי מנחם מענדיל מרמינוב נולד בפולין בשנת ה'תק"ה ומיוחס לט"ז ולמגלה עמוקות מצד אמו.
הגיע לראשונה בהיותו בן 11 אל המגיד ממעזריטש. משחר נעוריו נודע כבעל תורה ויראת שמים. רבי מנחפ שקד רבות על לימודי הלכות הרי"ף וגדולי הדור אמרו כי היה ניצוץ מנשמתו של הרי"ף (ר' יצחק אלפסי). בכל יום למד בקביעות 18 דפי גמרא עם פירוש רש"י ותוספות  במידה ולא יכל להשלים את שיעורו, למחרת למד כפליים .  רבי מנחם מענדיל היה בקי הן בתורת הנגלה והן בתורת הנסתר. הוא שימש כבעל תפילה קבוע בתפילת שחרית של ראש השנה שהייתה נערכת בבית הרב  אלימלך מליז'נסק. בזמן כהונתו כרב בעיירה פריסטוק, סבל מעוני ודוחק כלכלי רב אך נודע באמונתו החזקה בהשגחת ה' ורבים מחסידיו של ר' אלימלך מליז'נסק נהרו אליו לאחר הסתלקות רבותיו. בהגיעו לרימנוב התפרסם שמו כאיש מופת הפועל ישועות. אחת לחודש היה שולח אנשים לבדוק את המידות והמשקלות בחנויות שבעירו, אסר על נשות העיר להתהדר במלבושים יקרים וצבעוניים ואת כל כספו חילק לעניים.
משמיני עצרת עד חנוכה שנת ה'תקע"ד עשה הקפות כל לילה עם מנין ממקורביו ואמר להם שאם יזכה לשנת ה'תקע"ה אז יזכו לשמוע את שופרו של המשיח.
בל"ג בעומר טיהר וקידש את עצמו, אמר כי הוא הולך אלי עולם ויחזיק טובה למדליק נר לעילוי נשמתו. למחרת בשנת ה'תקע"ה נתבקש בישיבה של מעלה ואת מקומו מילא תלמידו ר' צבי מרימנובץ

הכתבה באדיבות אתר     http://www.mytzadik.com/index.asp?safaid=6

התחברות לחברים

 
 
נא להתפלל עבורם


זכות הקוראים והמתפללים לרפואת היולדת חן חווה בת אוסנת מרים והתינוקת אודיה בת חן חווה

לשלום בית בריאות הגוף והנפש
וזרע בר קיימא
של ורדה לאה בת יהודית
ובעלה מורדכי
נחמן אדם בן שרה


לרפואת הנפש
של לירון אביגזר
בן עליזה ודוד 

לרפואת גילה ברקוסה בת פורטונה למשפחת סבן

ולרפואת הודיה בת כרמלה
וניסן בן מרל יניב בן רינה

בת-שבע בת סולטנה לרפואה שלימה בגוף ובנפש

רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה לרפואה שלימה בגוף ובנפש


לרפואת שיסל בת אנה ! 
 

שרה בילה בת מרים
לרפואת הנפש והגוף 


לרפואת מעיין בת ענת !


הרב מיכאל בן רחל
לרפואה שלמה

 

גל חיים בן בתייה לרפואה שלמה!

 

אילן אהרון בן סעדה
לרפואה שלמה


נתן נתנאל בן טינה לרפואה שלמה!
 

אסף יוסף בן בתיה לרפואה שלמה ולזיווג הגון

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
מונה: