בס"ד
    12:51:44     28/05/2013     
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
             

 
להיט חדש

 

 

 
   
     
     
     
 

דף הבית >> רבי שמעון הצדיק
 
רבי שמעןן בכל מהותו היה אוהבם של ישראל  הוא היה עם לב בוער של אהבת ה אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל   התפילות שלו היו מלוות בהתפרציות ולהבה פנימית הברכות שלו בקעו מלב טהור הוא לחם על מיהו יהודי הוא נאבק על ארץ ישראל השלימה ומסר את נפשו למען הכלל והפרט בנסיעה של כשעה ומעלה יחדיו אמר לי רבי שמעון אולי אשתדל להגיד את פרק קיט בתהילים  אך לא יודע אם אצליח ...הוא התחיל לקרוא ומרגע לרגע בער יותר ויותר עד שהפך ללהבה היה אומר פסוק ומתפרץ בבכי ו ושוקע בדביקות עצומה הוא היה נעלם ממש לזמן ממושך ומאז הבנתי איך אי אפשר לסיים בשעה וחצי פרק אחד

וכמדומה לי שאכן לא סיים את הפרק  מי שקורא על הרבי מברדיצוב ורוצה לראותו

במושגים של היום יתבונן בדרכו של רבי שמעון הצדיק איך הוא אהב כל יהודי איך נגע לליבו  כאב של הזולת עד שהיה מזיל דמעות על יהודי בקצה עולם .באיזה אהבה הוא עטף את הבאים אליו וכמה הוא לימד זכות על כל יהודי איפה יש כפיל כזה? לא אחת ראיתי איך הוא הולך לבקש סליחה ממי שפגע בו במקום שהפוגע יבקש ממנו סליחה הוא הלך לבקש סליחה ממי שפגע בו כזה ביטול אמיתי .כשבקשו את ברכתו כרוח סערה הוא בירך בשמחה ומכל הלב ותמיד דאג להדגיש בביטול שלא אני המברך אלא ה הוא המברך וכמו שכתוב כה תברכו את בני ישראל...ואני אברכם ה הוא המברך והיה חוזר ומדגיש שרק ה הוא המברך אין ספק שעוד יגלו רבות על צדקותו גדולתו על פעולות שפעל בסתר ובגלוי אך ממש שמי היה רבי שמעון הצדיק לא נדע כי דרכו בקודש היתה כה מכוסה בפשטות עד שגם באי ביתו ומשפחתו לא ידעו  מיהו ועד כמה אהבת ה בערה בו בבסתר עשרת מונים מהגלוי

רבי שמעון נולד לאביו מנחם מענדל הכהן ומרת רחל מרגלית פרידמן

רבי שמעון הצדיק מצאצאי אדמור הזקן  דור שביעי דרך אמו נינת הרבנית מנוחה רחל סלונים עה  כחסיד חבד .בלב ונפש דבק היה ברבי מלובביץ נשיא הדור  כחסיד אמיתי  רצה לנסוע לרבי אולם כאחד יחיד ומיוחד לא הורשה לצאת את ארץ הקודש על פי הוראת הרבי .ככל שניסו בני משפחתו לבקש מהרבי שירשה לו לעזוב את הארץ כדי להסתופף בחצר הרבי אשר ב770 ניורק  לא הצליחו להענות בבקשתם שכן הוראה ברורה היתה לרבי שמעון הצדיק שישאר בארץ הקודש ולא יצא ממנה

ואכן עד מותו לא עזב את הארץ הרבי ידע על שגב מעלתו מה שאנחנו לא ידענו

מעין צוואה היתה בקשתו החוזרת ונשנית הפיצו את הספר תומר דבורה פעם אחר פעם חזר וביקש אנא הפיצו את הספר תומר דבורה אשר הלומד בה לא יפגע מהמחלה והפגוע ילמד בו כסגולה להינצל הוא היה מודע לכאב המבהיל שפקד נפשות רבות הוא היה עם לב מלא צער מכאבם של אחינו בית ישראל  לכן ביקש להפיץ את הלימוד בספר ואת הבטחת הדברי חיים מצאנז זיעא שהלומד לא יפגע מהמחלה הנוראה .בברכתו יצאו עד היום כ100.000 ספרי תומר דבורה על ידי כולל אור החיים הקדוש כפר חבד כולל אשר רבי שמעון הצדיק הסתופף בצילו  ולמד בו משך שנים רבות .בקשתו השניה שנותרה לנו כמעין צוואה היא להפיץ את הספר של אליהו הנביא תנא דבי אליהו כמה הוא שמח לקבל את הגליונות אך לדאבון הלב את הוצאת הספר לא זכה לראות בעיני בשר בימים הקרובים תצא המהדורב הראשונה בדף היומי אך שם  אם לא יבוא משיח לאלתר אזי נכתוב בכאב לעלוי נשמת.
התחברות לחברים

 
 
נא להתפלל עבורם


זכות הקוראים והמתפללים לרפואת היולדת חן חווה בת אוסנת מרים והתינוקת אודיה בת חן חווה

לשלום בית בריאות הגוף והנפש
וזרע בר קיימא
של ורדה לאה בת יהודית
ובעלה מורדכי
נחמן אדם בן שרה


לרפואת הנפש
של לירון אביגזר
בן עליזה ודוד 

לרפואת גילה ברקוסה בת פורטונה למשפחת סבן

ולרפואת הודיה בת כרמלה
וניסן בן מרל יניב בן רינה

בת-שבע בת סולטנה לרפואה שלימה בגוף ובנפש

רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה לרפואה שלימה בגוף ובנפש


לרפואת שיסל בת אנה ! 
 

שרה בילה בת מרים
לרפואת הנפש והגוף 


לרפואת מעיין בת ענת !


הרב מיכאל בן רחל
לרפואה שלמה

 

גל חיים בן בתייה לרפואה שלמה!

 

אילן אהרון בן סעדה
לרפואה שלמה


נתן נתנאל בן טינה לרפואה שלמה!
 

אסף יוסף בן בתיה לרפואה שלמה ולזיווג הגון

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
מונה: