בס"ד
    12:51:44     28/05/2013     
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
             

 
להיט חדש

 

 

 
   
     
     
     
 

שבת מפתח - סגולה לפרנסה לאפות חלה בצורת מפתח
סגולה לפרנסה המתקיימת בשבת שאחרי הפסח, מנהג נפוץ הוא לאפות חלת שבת בצורת מפתח. יש הנוהגים לאפות את החלה בדרך הרגילה ולהטמין בתוכה מפתח אמיתי עטוף, המנהג כתוב בספרי החסידים, בספרו של האדמו"ר מאפטא רבי אברהם יהושע, בפרשה "שמיני ליקוטים" כותב האדמו"ר שהמנהג להטמין מפתחות בחלות השבת  החל עוד מימיי הקדמונים.
פירוש:
בספר יהושע פרק ה' פסוק יא' –  'ויאכלו מעבור הארץממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה. וישבות המן ממחרת באכלם מעבר הארץ'. כלומר לאחר שבני ישראל אכלו מצות שנאפו מקמח ולא את לחם המן משמיים, פסק המן לרדת, שאלו בני ישראל: הכיצד נתפרנס? ובלשון חז"ל מדובר ב – 'מפתח של פרנסה' הנמצא בידי הקדוש ברוך הוא, שלא נמסר על ידיי שליח ומכן החל מנהג שלאחר פסח לבקש את מפתח הפרנסה, כדרך שביקשו בני ישראל אז לאחר פסח, הכנת החלות בצורת מפתח או כשמפתח טמון בתוכן הן רמז לתפילה ובקשה זו.
פירוש נוסף:
בספרי הקבלה 'חמישים שערי בינה', כל אדם הסופר את ספירת העומר עובר בחמישים שערי בינה או צריך לעבור בהם, עד שהגיעו לשבועות שהינו השער החמישים, לכל שער יש מפתח, וניקוב החלות במפתח בתחילת ימיהספירה, רומז לשערי הבינה הללו.

התחברות לחברים

 
 
נא להתפלל עבורם


זכות הקוראים והמתפללים לרפואת היולדת חן חווה בת אוסנת מרים והתינוקת אודיה בת חן חווה

לשלום בית בריאות הגוף והנפש
וזרע בר קיימא
של ורדה לאה בת יהודית
ובעלה מורדכי
נחמן אדם בן שרה


לרפואת הנפש
של לירון אביגזר
בן עליזה ודוד 

לרפואת גילה ברקוסה בת פורטונה למשפחת סבן

ולרפואת הודיה בת כרמלה
וניסן בן מרל יניב בן רינה

בת-שבע בת סולטנה לרפואה שלימה בגוף ובנפש

רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה לרפואה שלימה בגוף ובנפש


לרפואת שיסל בת אנה ! 
 

שרה בילה בת מרים
לרפואת הנפש והגוף 


לרפואת מעיין בת ענת !


הרב מיכאל בן רחל
לרפואה שלמה

 

גל חיים בן בתייה לרפואה שלמה!

 

אילן אהרון בן סעדה
לרפואה שלמה


נתן נתנאל בן טינה לרפואה שלמה!
 

אסף יוסף בן בתיה לרפואה שלמה ולזיווג הגון

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
מונה: