בס"ד
    12:51:44     28/05/2013     
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
             

 
להיט חדש

 

 

 
   
     
     
     
 

בס"ד
 
אוצרות הבעל שם טוב
 
האמונה העליונה היא "האמונה הפשוטה"
 
מהי האמונה הגבוה ביותר שהבעש"ט החזיק בה יותר מכל ?
מהי הכוונה של פירוש המילות שעליה המליץ רבי ברוך ממעזיבוז ?
ישנם דרכים רבות להשיג את האמונה, שבילים רבים מובילים את האדם להגיע לאמונה טהורה כל 
אדם בעולמו סולל את הדרך לאמונה אך השאלה מהי האמונה הנבחרת מכל שבה יש לדבוק ?
(מקור: שארית ישראל: דף לג/ רבי ישראל דב מולעדניק/ דברי הקודש: לבעש"ט דף כה)
 
הבעש"ט אמר לתלמידיו:
"אחרי כל השגותי למעלה בשרשי התורה והמצוות, ואחרי כל התענוג השגותי, אני מניח את כל השגותי ומחזיק אני באמונה פשוטה".
כתב הצדיק מוולעדניק כ'ק רבי ישראל דוב בער:
"ושמעתי בשם הקדוש רבי ברוך (ממעזיבוז) שפרוש המילות בפשוט גבוה מכל הכוונות".

לעזרה בהפצה – 037200317 abbalshemtov@gmail.com       הפצת תורת הבעש"ט ע"י כולל "אור החיים הקדוש" יהונתן שמואל אוחנה ארה"ק ת"ו "אור הבעל שם טוב" לזרוז הגאולה באהבה וברחמים גמורים.
התחברות לחברים

 
 
נא להתפלל עבורם


זכות הקוראים והמתפללים לרפואת היולדת חן חווה בת אוסנת מרים והתינוקת אודיה בת חן חווה

לשלום בית בריאות הגוף והנפש
וזרע בר קיימא
של ורדה לאה בת יהודית
ובעלה מורדכי
נחמן אדם בן שרה


לרפואת הנפש
של לירון אביגזר
בן עליזה ודוד 

לרפואת גילה ברקוסה בת פורטונה למשפחת סבן

ולרפואת הודיה בת כרמלה
וניסן בן מרל יניב בן רינה

בת-שבע בת סולטנה לרפואה שלימה בגוף ובנפש

רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה לרפואה שלימה בגוף ובנפש


לרפואת שיסל בת אנה ! 
 

שרה בילה בת מרים
לרפואת הנפש והגוף 


לרפואת מעיין בת ענת !


הרב מיכאל בן רחל
לרפואה שלמה

 

גל חיים בן בתייה לרפואה שלמה!

 

אילן אהרון בן סעדה
לרפואה שלמה


נתן נתנאל בן טינה לרפואה שלמה!
 

אסף יוסף בן בתיה לרפואה שלמה ולזיווג הגון

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
מונה: